Проект „Уникалната природа на Странджа – потенциал за развитие на устойчив туризъм“ („The unique nature of Strandja – potential for sustainable tourism“) – TUNS е разработен и изпълнен от Младежко Сдружение Вердико (www.verdiko.org) гр. Царево, България в сътрудничество с Тракийската туристическа асоциация – град Къркларели, Република Турция
Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007-2013 – IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008-3 (трета покана за набиране на предложения).

Цели на проекта

Дейности и резултати

Информация за партньорите

Събития