Следните дейности бяха извършени по време на проекта:

1. Събиране на база от данни:

Бе събрана база от данни за Странджа, описваща множество пътища за пешеходен и вело туризъм, природни забележителности, места за наблюдение на уникалната флора и фауна на планината, места със забележителни гледки. Бяха събрани и множество снимки към тях.

2. Изграждане на интернет платформа

Интернет платформа на три езика бе създадена – tuns.eu. Тя съдържа описание и дигитални карти на маршрутите, информация относно природата в Странджа, интересни места за посещение, информация за туриста и полезни връзки.  Интернет страницата ще играе водеща роля, като „онлайн“ интерактивен пътеводител за транс-граничния район.

3. Бяха издадени туристичеси пъеводител и карта “Уникалната Странджа”

Бе издаден луксозен туристически пътеводител за Станджа, на Английси, включващ информация за планината, природни забележителности, вело и пешеходни пътеки, места със забележителни изгледи, места за наблюдение на флора и фауна в цялата планина – от двете страни на границата.

Пътеводителят бе издаден и в дигитален вариант на компакт диск.

Бе издадена туристическа карта с най-важните пешеходни и вело маршрути в Странджа от двете страни на границата.

И двата продукта се раздават безплатно на общини, туристически центрове, библиотеки, неправителствени организации, семейни хотели.

4. Беше проведен семинар “Уникалното природно наследство на Странджа”

Двудневен семинар беше проведен в Къркларели. Експерти от България и Турция представиха уникалната природа в Странджа, както и възможностите за развитие на „Фото лов“.

5. Беше проведен семинар “Нови възможности за устойчив туризъм в транс-граничен район Странджа”

Беше проведен двудневен семинар в Царево. На него бяха представени възможности за развитие на устойчев туризъм, свързан с природата в Странджа. Бе проведена дискусия  относно добри практики в туризма и развитието на защитени местности. Бяха представени тенденциите в Европа за развитието на екологичния, селски и природосъобразен туризъм, финансови инструменти за подпомагането им.

6. Беше проведена кръгла маса “Фактори за устойчив туризъм в Странджа”

На 22.10.2016, беше проведена кръгла маса в Къркларели на тема “Фактори за устойчев туризъм в Странджа”.

Няколко презентации, свързани с бъдещето на туризма в региона бяха направени. Ключовите лектори бяха:

Nazir Karacam, който представи „От легендите до наши дни“. N. KARACAM в водещ местен учен, който представи потенциал ана района от историческа гледна точка.

M.SAYGIN представи потенциала на лонгозните гори в Национален парк „Инеада“ Обърна внимание на екологичните заплахи към тази част на Странджа, които са замърсяването на приточите на езерата с битови води, добивът на интертни материали, на проектите за развитие на енергийния сектор в района.

Относно горските ресурси говори Fikri ERBAŞ, бивш директор на Горското стопанство в Къркларели. Той определи бракониерството, като основна заплаха, поради която видове като еленът и сърната са изчезващи видове в турската част на Странджа.

Последната презентация беше на д-р ALİ ÇAKIR от университета в Одрин.