Младежко Сдружение Вердико
8260 гр. Царево, България
ул. „Хан Аспарух“ 28, 3-ти етаж
Print
Youth Association Verdiko is a non-government non-profit association, based in Tsarevo, registered on 07.12.2005. Its goals are solving specific problems identified as priority from the young people in the region. Implementation of projects at national and regional level, encouraging inactivity and creativity of the young people in the region, development and promotion of civil society, culture, assistance to vulnerable and those in need, promoting social integration and personal realization, human rights and protection of the environment. Promoting sustainable development of tourism.
&
Тракийска Туристическа Асоцияция
гр. Къркларели, Турция
ул. „Каракаш Бей“ 14
trakya
Тракийска Туристическа Асоцияция (ТТА) е организация с дългогодишен опит в туристическия сектор. Екипът на ТТА са експерти в областта на туризма. ТТА е парньор на TURSAB и TEMA (Турска Екологична Фондация). Организацията работи в близко сътрудничество с местните университет, колеж и община.
Асоцияцията популяризира уникалните природни ресурси на Странджа, като предпоставка за развитие на устойчив туризъм.
 &