Кръгла маса на тема “Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа“

23 октомври, 2016

Вчера, на 22.10.2016 г. бе проведена кръгла маса на тема „Фактори за устойчив туризъм в Странджа“, финално събитие по проект „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“. Събитието се проведе в Хотел „РОЯЛ“ (KIRKLARELİ BİLGİÇ).
След встъпителни думи на Председателя на ТТА  – г-н Али Корур бяха направени няколко презентации обвързани с бъдещето на туризма в региона. Основни лектори бяха:
NAZIR KARACAM – FROM LEGENDS TO OUR DAYS. Г-н N.KARACAM е водещ местен изследовател повече от 70 години и представи потенциала на региона в исторически аспект (история на района / от древни времена до наши дни). Г-н M.SAYGIN представи големия потенциал на лонгозните гори от Националния парк „Инеада“. Той обърна внимание на рисковете и заплахите за богатството на тази част от Странджа – основната заплаха  – отпадъци в езерата, отбиването на води от местното население, избухване на лагуната и заливането на обширни територии обитаване от уникални растителни и животински видове. За горското богатства говори FİKRİ ERBAŞ, бивш директор на Горското стопанство – Къркларели. Като цяло, турската туричстическа общност и местното население приема много сериозно заплахите за околната среда идващи от различни инвестиционни намерения като добивът на инертни материали  / термична централа – Инеада, води се дело с правителството за развитието на проекта за атомна централа; в околностите на Демиркьой, основна заплаха остава бракониерство – популацията на дивите прасета е силно увеличена, за сметка на застрашените представители на горската фауна – еленът  и сърните.
Последна презентация направи Д-р ALİ ÇAKIR от Одринския университет.

 

 

Семинар “Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа“

17 октомври, 2016

На 15 и 16 октомври в град Царево – сградата на Българо-германски център за професионално обучение, ул. Нестинарка 2, се проведе Семинар “Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа”. Семинарът се провежда в рамките на проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“. Координатор е Младежко сдружение ВЕРДИКО от град Царево, а партньор – Тракийската туристическа асоциация от град Къркларели. На семинара присъстваха и представители на турския партньор, от Колежа по туризъм – град Къркларели, Сдружение ТЕМА – Истанбул, нестопански организации от региона – сдруженията „Черноморска Странджа“, „Василико“, „Лумен“, „За земята“, „Екопан“ и др. Целта на Семинара бе да се представят възможностите за развитие на устойчив туризъм в Странджа планина, свързан с природата – дивата флора и фауна, да се обсъдят добри практики в туризма и развитието на защитените зони у нас и чужбина. Да се представят български, европейски и световни в алтернативния, селския и природосъобразния туризъм, някои финансови инструменти за устойчив туризъм и инвестиране в защитените територии.

С доклади през първия ден участваха Иван Камбуров (ПП “Странджа“), Д-р Атанас Орачев (Черноморска Странджа), Д-р Димитър Събев (независим изследовател в областта на еко икономиката), а през втория В.Москов (БАЕСТ), Д-р Стефан Пейков (Екопан), Д-р Десислава Алексова (Международното висше бизнес училище). Освен споделеният опит и знания за развитие на трансграничния регион се коментираха и редица иновативни решения за устойчив туризъм и заетост в региона. При оживена дискусия се поставиха много проблеми и решения за социалното, демографското и икономическото развитие на региона. Участниците се обединиха около концепцията за развитие на Биосферен парк на територията на Природен парк „Странджа“, като комплексен подход за развитието не само на устойчив туризм, но и цялостно икономическо развитие на региона. С изказвания и коментари Върбан Москов и Стефан Пейков, а от страна на турските партньори участваха Али Корур (Тракийска туристическа асоциация) и Мюнюр Сейгин ( Колеж за туризъм – Къркларели).

Семинарът бе втори от проектните дейности на Младежко сдружение „Вердико“, с който се създава добавена стойност по проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за развитие на туризма в трансграничния регион Странджа“. Презентациите от семинара ще бъдат публикувани на сайта на проекта: www.tuns.eu, а в последствие в преработен и допълнен вариант ще бъдат издадени като самостоятелен сборник с доклади.

Семинар „Уникалното природно наследство на Странджа“ в град Къркларели

16 май, 2016

На 14-15 май в град Къркларели се проведе Семинар „The unique natural heritage of Strandja.“ В рамките на Проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“. Водещ партньор е Младежко сдружение ВЕРДИКО – гр. Царево, а партньор Тракийската туристическа асоциация (ТТА) от град Къркларели. Семинарът бе организиран от турския партньор ТТА. Семинарът протече при следната програма:
Представяне на „Биологичното разнообразие в Странджанския регион – Турция“ от д-р М.Сайгън – Анадолски университет. Лекторът запозна присъстващите с феноменалната природа на „Лонгозен резерват Инеада – Провинция Къркларели“ – кандидатстващ за статут на Биосферен парк под егидата на ЮНЕСКО. Редките  лонгозни образования простиращи са на територия от 3155  ха и с 10 км дължина по бреговата ивица – съдържащи блата, езера със сладка и солена вода. Тук са четири основните обекти  – езерата Ерл, Мерт, Сака, Корени. Особен интерес представлява езерото Мерт със своите пролетни „избухвания“. Когато подпочвените води рязко се покачват. Растителният свят е с разнообразно представен биотип и богат с бял и черен дъб. Животинският свят също много богат и разнообразен с цялата палитра от бозайници до насекоми. Д-р Сайгън представи и възможностите, които Националния парк позволява за развитие на туризма: фотографиране на птици от природолщбители и природозащитници, професионални фотографи, екотуризъм, територията е изключително атрктивна за развитие на природосъобразен и опознавателен туризъм. Поставениха бяха и урбанизационните проблеми на региона, въпроси свързани с минимални увреждания на природата.
Вторият доклад бе своеобразно продължение на първия  – „Алтернативен и природосъобразен туризъм“ изнесе от д-р Ф. Масут от Департамента по туризъм на Провинция Къкларели. Поставиха се въпроси за развитие на екотуризма на територията на Странджа и Лонгозния резерват като на първо време трябва да се определят маи опишат маршрутите на турска територия.
Кратка презентация на тема „Възможности за „фотолов“ на територията на Странджа.
С изказвания и въпроси се включиха и представителите на партньорските организации С. Ангелов и Али Корур. Семинарът приключи с пожелания за усилена работа за опазване на природното богатство и неговото популяризиране в туристическите дестинации на двете държави.

20160514_134209 20160514_134630