Национален природонаучен музей – София

http://www.nmnhs.com/index_bg.php

Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

http://www.iber.bas.bg/

 

Институт по ботаника – БАН

http://www.bio.bas.bg/botany/index_bg.html

Институт за гората – БАН

http://www.bas.bg/fribas/?lang=bg

 

  Лесотехнически университет – София

http://www.ltu.bg/

Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – Биологически факултет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2

 

  Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – Геолого-географски факултет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet

Университет „Асен Златаров“ – Колеж по туризма – Бургас

http://www.btu.bg/index.php/bg/kolejiidepm/kolejpoturm/about-kollege-bg-m

 

Опитна станция по дъбовите гори – Бургас

http://www.iag.bg/news/lang/1/id/312/display

Опитна станция по земеделие в град Средец към Селскостопанската академия

http://biznes-bulgaria.com/firma/93654-opitna-stanciya-po-zemedelie-sredec-dp-sredec

 

  Тракийски университет ОДРИН

http://www.trakya.edu.tr/

 Университет в Къркларели

http://www.klu.edu.tr/