Местни и областни български неправителствени организации:

  Природозащитен център „Пода“

http://www.bspb.org/poda

Сдружение „Черноморска Странджа“ – Ахтопол

http://anchors-bg.com/

 

  Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм

http://www.baret-bg.org

Бургаска регионална туристическа асоциация

http://www.brta.eu

 

  Черноморска мрежа на неправителствените организации

http://www.ngobg.info

 

Неправителствени организации с национално представителство в България:

  Асоциация на Парковете в България

http://www.parks.bg

Българската асоциация за алтернативен туризъм

http://www.baatbg.org

 

  Българска фондация „Биоразнообразие“

http://www.bbf.biodiversity.bg

Зелени Балкани – Федерация на природозащитни сдружения

http://www.greenbalkans.org

 

 

Граждански портал за околната среда в България – bluelink

Българско дружество за защита на птиците

http://bspb.org

 

  Фондация „ЕкоОбщност“

https://www.bepf-bg.org

Коалиция „За да остане природа в България“

http://forthenature.org

 

  WWF – Световен фонд за дива природа – България

http://www.wwf.bg/

 

Неправителствени организации с национално представителство в Турция:

 

http://tema.org.tr