В този раздел са групирани основните институции и организаци с отношение към туризма и природата на Странджа, както в България така и в Турция: