ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА

www.strandja.bg

Изпълнителна агенция по горите

Министерство на земеделието и храните

 

Националната комисия на Р. България за ЮНЕСКО

Министерство на Туризма

http://www.tourism.government.bg/

 

Регистър на вековните дървета в България

http://eea.government.bg/v-trees/bg/

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

http://www.riosvbs.eu

 

Изпълнителна агенция за околна среда – МОВС

www.eea.government.bg

Регионална дирекция по горите – Бургас

http://www.burgas.iag.bg

 

Югоизточно държавно предприятие – Сливен

http://www.uidp-sliven.com

Национална служба за съвети в земеделието, офис Бургас

http://www.naas.government.bg

 

Български общини и областни администрации на територията на Странджа:

Община Малко Търново

www.malkotarnovo.org

Община Царево

http://www.tzarevo.net

 

 

Община Приморско

Община Средец

http://www.obshtinasredets.bg

 

  Община Болярово

http://bolyarovo.eu/

 

  Областна администрация Бургас

http://www.bsregion.org

Областна администрация Ямбол

http://yambol.government.bg/stk/

 

 

Публични институции в Турция:

  Главна дирекция на Горското стопанство гр. Къркларели
http://www.ogm.gov.tr

Karakaş mahallesi Edirne caddesi No 1
39000 Kırklareli, Türkiye

kirklareli@ogm.gov.tr
+90 536 70 09 553

Общинска агенция по туризъм

http://www.kirklarelikulturturizm.gov.tr/

Сайта е само на турски език

 

Турски общини и областни администрации на територията на Странджа:

  Община Демиркьой

http://www.demirkoy.bel.tr/

Община Ениада

http://www.igneada.bel.tr/

 

  Община Къркларели

www.turkiye.gov.tr/kirklareli-belediyesi

Община Кофчас

http://www.kofcaz.bel.tr/