Проект „Живот за царския орел“

5 април, 2017

Общо 43 км подземни кабелни линии са положени от ЕВН България Електроразпределение по проекта „Живот за царския орел“, който е съфинансиран от Европейската комисия. Целта на проекта е да се опази популацията на световно застрашения вид и да се намалят смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електропроводи.

През 2016 г. в района на общините Тополовград и Елхово са заменени над 50 км въздушни електропроводи, както и са изградени нови специализирани съоръжения, включително нова възлова станция в село Устрем, 15 нови трафопоста и др. Дружеството е изградило и т. нар. ПАС система (нови изолирани проводници по цялата дължина), която е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи. Системата е внедрена по проекта в община Харманли. В община Сливен пък ЕВН монтира изолатори на 476 стълба през изминалата година, като монтажът на изолации ще продължи и през т.г., съобщиха от дружеството.

„Техническите мерки на ЕВН ще осигурят от една страна безопасност за царския орел, а от друга страна ще се повишат сигурността на доставките на електроенергия за населените места от района“, отбелязват ЕВН.

Източник: ЕВН

Царево отбеляза Деня на Тракия

24 март, 2017

Денят на Тракия – 26 март е приет за един от дните в българския културно-исторически календар. На този ден се чества подвига на българските войни, паднали край Одрин и из тракийските полета, както и почитта и паметта към хилядите българи – тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на България и запазили родовата си памет. За да бъде почетена паметта на жертвите на 23 март от 17:00 часа кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев, представители на администрацията, членове на Тракийското дружество и граждани, поднесоха венци и цветя пред паметника на Георги Кондолов. Учениците от клуб „Слово“ изнесоха тематичен рецитал, а след събитието всички присъстващи бяха поканени в Общинския исторически музей, за да разгледат експозиция „Етнография“ , който онагледява историята на региона от началото на XX век. Посетителите имаха възможност да изслушат урок по „Крайзнание“.

Източник: https://www.burgasinfo.com/news/view/7/67200/

Проект „Живот за царския орел“

23 март, 2017

ЕВН България посреща щъркелите т.г. с общо 242 нови платформи за обезопасяване на гнезда. Монтирането на такива платформи на стълбове от електроразпределителната мрежа е част от традиционната кампания на дружеството.

„Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на техните гнезда, като често тези гнезда са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна се отразяват фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата“, обясняват от дружеството.

ЕВН поставя предпазни платформи, които повдигат гнездата на около един метър от проводниците, което предпазва живота на птиците и намалява потенциалната опасност от подпалване. От 2009 г. насам дружеството е монтирало общо 2132 бр. такива платформи. Инициативата е съгласуване със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ).

Източник: ЕВН

21 март е избран за Световен ден на гората

21 март, 2017

21 март е избран за Световен ден на гората, за да се защити флората и фауната. По инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 и подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, тази дата е избрана през 1972 г.

Именно горите са природното богатство, на което дължим чистия въздух, който дишаме и чистата вода, която пием.

Те са и естествената среда за живот и развитие на разнообразието от растения и животни.

Освен това горите са и от особено важно значение за икономиката на дадена държава. Всеки един от нас носи отговорност за опазването на това природно богатство, както и за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.

Този ден ни напомня за голямато богатство на уникалната планина Странджа.

Вердико – С. Ангелов

Разкриват агроколеж в Странджа

16 март, 2017

На среща в гранд хотел „България” в Бургас Агроклъстер „Устойчиво развитие на Странджа” и Моделът „Странджа” представиха дневния ред на „Мисия Странджа”.

Проектът на Агроклъстер „Устойчиво развитие на Странджа” – „Моделът Странджа” включва различни предложения,  свързани  със социално-икономическите, образователни и обществено-културни дейности, необходими  за развитието на този регион. В „Модела Странджа” са заложени решения за проблемите на населението от всички малки общини в тази част на България, засегнати от липсата на икономика и колосалното обезлюдяване. Инспирирането на публична и частна инвестиционна инициатива и откриването на образователна структура (за подготовка на  необходимите кадри за целите на инвестиционната инициатива) са стъпките, които трябва да бъдат следвани и реализирани за съживяването на планинския регион в Югоизточна България. Те неимоверно са свързани с ясна и точна законодателна инициатива, облекчения за младите хора и семейства, малък и среден бизнес и приоритетно ангажиране на държавата с насочване на публични средства  за изграждане на инфраструктура – пътища, канализация, електроенергия. Не на последно място по важност пред Агроклъстер „Устойчиво развитие на Странджа” стои и въпросът със здравеопазването и липсата на болнично заведение и медицински кабинети, които са от огромно значение за привличането и задържането на хората.

Огромното предизвикателство за възраждането на Странджа е агрообразованието и откриването на професионален агроколеж. Финализирането на тази идея предстои през тази година.  Необходимостта от такова учебно заведение е свързана с нуждата от подготвени кадри в сферата на животновъдството, растениевъдството, биоземеделието и селския туризъм. Квалификацията, която ще придобият възпитаниците след завършването на агроколежа в Странджа ще е от четвърта степен. Формата на обучение ще бъде дневна и задочна, а продължителността – 1.5 години.

Общата професионална подготовка ще включва предметите: обща теория на аграрното стопанство, икономика, право, предприемачество и агробизнес, здравословни и безопасни условие на труд.  В отрасловата професионална подготовка са заложени: чужд език по професията, земеделие с почвознанието, общо животновъдство, растениевъдство, животновъдство, механизация на растениевъдна и животновъдна ферма. Към теоритичната подготовка са предвидени и учебни практики по растениевъдство, животновъдство, механизация на растениевъдна ферма и механизация на животновъдна ферма. Специфичната професионална подготовка включа дисциплините:  икономика на ферма, аграрна политика и маркетинг, аграрна статистика, счетоводство на ферма, организация и управление на растениевъдна ферма, организация и управление на животновъдна ферма, а към тях ще има практика по икономическа информатика, проектен мениджмънт, счетоводство на ферма, организация и управление на растениевъдна ферма, организация и управление на животновъдна ферма и производствена практика.  Желаещите да постъпят в агроколежа и да се обучават по специалността “Управление на растениевъдството и животновъдството” трябва да притежават диплома за завършено средно образование. Специалността е съобразена и с търсенето на специалисти от собственици на съществуващите вече ферми в региона и ще стимулира развитието на предприемачеството в агросектора и продоволствения сектор. С подготвените кадри от агроколежа ще бъде преодоляно монокултурното земеделие и задоволени потребностите от определени видове месо.

Очаква се първият звънец на първия агроколеж в България да бие за учениците през месец септември в Малко Търново.

Източник: http://nabrega.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0.html

Холандска експедиция ще проучва българската акватория на Черно море

8 март, 2017

Правителството разреши пребиваването на научно-изследователския кораб „Pelagia”, плаващ под знамето на Кралство Нидерландия, в българската акватория на Черно море.

Експедицията ще се извърши в периода от 27 март до 5 април 2017 г.

Изследвания ще се извършват по две взаимосвързани научни програми, разработвани от холандски институти. Първата се фокусира върху изследване на климатичните промени в района на Черно море през последните 20 000 години, които ще послужат за подобряване на моделите на съвременните изменения на климата.

Втората програма има за цел изследване на микробиологичните съобщества и техните трансформации, породени от климатичните промени. Дейностите по реализацията на разработваните програми се финансират изцяло от Netherlands Organisation for Scientific Research.

Източник: https://www.tsarevo.info/novini/2017/03/holandska-ekspeditsiya-cherno-more/

14-ят Фестивал на зелениката тази година ще се проведе на 13 и 14 май в околностите на с. Граматиково

1 март, 2017

14-ят Фестивал на зелениката тази година ще се проведе на 13 и 14 май в околностите на с. Граматиково. В селото могат да нощуват над 30 туристи. Има заведения за хранене и добре заредени магазини за хранителни стоки. В близките местности са изградени кътове за отдих, които предлагат възможности за различни приключения.
Покровител на селото е Свети Илия. На 2,5 км южно от селото, на 500 м източно от пътя Царево – Малко Търново се намира параклис „Св.Илия“. Построен е върху о…сновите на древно тракийско светилище. В съседство има останки от тракийски некропол. Под вековните дъбове до праклиса има кът за отдих.

Друг много интересен параклис е „Света Троица“ в м. Малката Котвина, той се намира между селата Визица и Граматиково. Построен е над древно тракийско светилище-пещера. В пещерата се влиза през параклиса, по каменни стъпала. Има две галерии. Лявата е срутена и опасна. В другата галерия е светилището – пречистващата вода сълзи и капе от стените.
До „Света Троица“ са развалините на средновековна черквица, а по-настрани от нея се е намирало колибарското селище Котвините. Над 800-годишен лъжник пази Параклиса. Тук е изграден кът за отдих.

Източник: ДПП „Странджа“

Туристическият сектор ще превръща Южното Черноморие в целогодишна дестинация

28 февруари, 2017

Туристическият бизнес, държавните институции и местната власт ще работят за превръщането на Южното Черноморие в целогодишна дестинация. Те се споразумяха да обединят усилията си за преодоляване на сезонността в региона по време на среща на министъра на туризма доц.Стела Балтова в Бургас, организирана от областния управител Вълчо Чолаков.

Основен проблем пред туризма в областта остава сезонността, която е концентрирана през лятото. Трафикът на летище Бургас през активния сезон достига 93%, заяви министър Балтова. Тя приветства създаването на „Регионален фонд за развитие на въздушните връзки“, който е предложен като обединение между „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД и четирите най-големи общини в региона – Бургас, Несебър, Поморие и Созопол. Целта на фонда е стимулиране на трафика през неактивния летателен сезон (октомври – май) и привличането на повече нискотарифни авиокомпании.

По този начин ще бъдат привлечени туристи за краткосрочни пътувания. Топ 5 дестинации на бургаското летище са Москва (Русия), Тел Авив (Израел), Лондон (Великобритания), Прага (Чехия), Санкт Петербург (Русия). През миналия сезон 13 нови авиокомпании са изпълнявали полети от и до летище Бургас. В лятното разписание бяха включени 19 нови дестинации в Русия, Полша, Германия, Белгия, Австрия, Гърция, Италия.Засега само една нискотарифна авиокомпания изпълнява полети между Бургас и Лондон три пъти седмично.

По отношение на сигурността на туристите за предстоящия летен сезон, министър Балтова даде за пример община Бургас, която засилва видео наблюдението. Вече са монтирани 400 охранителни камери, като до края на годината техният брой ще се увеличи до 600. Бизнесът поиска още държавата да се активизира за по-бързото разширяване на пътя Поморие-Ахелой. От община Малко Търново настояха да се реконструира отсечката до Царево с цел засилване на притока на туристи във вътрешността на страната.

Източник: Областна администрация Бургас

Странджа – вечното завръщане

24 февруари, 2017

На 23.02.2017г. от 9,00 часа в ПГЧЕ „Васил Левски“ гостуваха инж. Димо Димов – Директор на ПП „Странджа“ и Йоана Гюрова, пи-ар в Дирекцията на парка. Гостите бяха поканени в часовете по ЗИП Биология от учителите – Светлана Муева и Десислава Стайкова. Врамките на два часа г-жа Гюрова представи природата на парка, типичната флора и фауна, защитените животни и големият брой ендемични и реликтни растения. Учениците бяха запознати с водите, почвите на Странджа, с най-интересните туристически маршрути, културни забележителности и обичаи. Прожектира се филм: „Странджа – вечното завръщане“, раздадоха се брошури и книжки на руски език. Практическите занимания по темата ще продължат през месец април с посещение на природния парк и работа с учебното помагало. Учениците и учителите благодарят на Дирекцията на ПП „Странджа“ за оказаното съдействие при осъществяване на инициативата.

Източник: ДПП „Странджа“

Фестивалът на Зелениката отново през май в Странджа!

15 февруари, 2017

От Дирекцията на Природния парк официално съобщиха добрата новина на страницата си в социалната мрежа. Грандиозното събитие ще се проведе за 14-ти пореден път в Странджа. Тази година мястото са околностите на село Граматиково, община Малко Търново, а дните са 13 и 14-ти май. От самото си създаване през 2003 година традицията е фестивалът да се провежда около различни населени места в планината. От Дирекцията обещават, че всяка седмица ще дават информация относно организацията на събитието. И нека припомним, че зелениката е символа на парка. Едноименният фестивал събира стотици гости от цяла България. Всяка година богата празнична програма включва още различни състезания и конкурси . Пред гостите местните хора представят своите кулинарни умения, танци и ръкоделия, известни в цялата страна.

Източник: http://strandjanews.com/

Община Царево представя своите богатства на „Ваканция/Спа Експо“

15 февруари, 2017

Община Царево се представя със свой щанд на 34-та Международната туристическа борса „Ваканция и спа експо“, която се провежда в гр. София от 15- 17 февруари 2017г. под патронажа на Министерство на туризма. „Ваканция и спа експо“ е най-мащабният туристически форум в България, предназначен за професионалисти и широка публика.

Министър председателят Огнян Герджиков и министърът на туризма Стела Балтова бяха специални гости на щанда на Община Царево. Всички посетители имаха възможност да получат информация за исторически забележителности, еко маршрути, културни събития, както и търговски обекти, които са разположени на територията на морската община. От Община Царево предложиха на своите гости да опитат от традиционния тарама хайвер и маринован в мед паламуд, вкусотии до които туристите имат възможност да се докоснат, когато посетят Южното Черноморие.

Източник: Община Царево

Подновяват подводните проучвания в устието на река Ропотамо

11 февруари, 2017

През настоящата година подводните проучвания в устието на река Ропотамо ще бъдат подновени. Това съобщи диркторът на Цнтъра по подводна археология в Созопол гл. ас. д-р Калин Димитров по време на ежегодната регионална среща на археолозите от Югоизточна България. Форумът се провежда в Приморско.

Останките и следите от голямото многовековно пристанище, което се е намирало точно пред устието на река Ропотамо, сега се откриват по цялото протежение на мислената права от края на моста пред устието до края на  скалите  в морето.

Подводните археологически изследвания, проведени тук от доброволното сдружение „Морско общество”, Бургас, в периода от 1982 – 1989 г., са дали на изслдователите изключително ценни данни за хилядолетната история на това естествено пристанище. То е използвано интензивно от мореплавателите като се почне от ранната бронзова епоха (около 3 000 години пр. Хр.) и се стигне до 18-19 век, посочва в своя публикация по темата проф. д.и.н. Иван Карайотов, дин от участниците в проучванията тогава.

Автор Татяна БАЙКУШЕВА

Отиваш да живееш в Странджа и научаваш нов език

11 февруари, 2017

„Големият врис бруфка, малкият силма цицериса.” Не се учудвайте, ако не разбирате какво се казва в това изречение. Въпреки че то е на български език, не са много българите, които могат да разтълкуват неговия смисъл. Защото думите в него са част от уникалния диалект, познат добре само на хората, живеещи в Странджа планина. „Големият врис” е каптиран извор, красива чешма с три чучура, която се намира в центъра на Малко Търново. И е един от символите на града. Изразът означава, че силната струя на водата е много шумна. Някога изречението служело като своеобразна парола за това дали един човек, който например се представя за малкотърновец, наистина е такъв. „Малкият врис” пък се намира недалеч от Големия. И „силма цицериса” означава че неговата вода винаги е слаба и изтича на тъничка струя. Има поверие, че ако гост на града пие вода от Големия врис, се задомява за местен момък/мома и остава в града.

Предполага се, че на мястото на извора е имало тракийско светилище на Аполон. По-късно изворът е почитан като аязмо на Света Варвара и тук са се отслужвали молебени.

Интересна особеност на странджанския език е, че много от думите се казват с омекотяване в края, т.е. ако ги пишем, можем да обозначим това с поставяне на ер-малък, като в руския език. Такива думи са например конь и тигань. Интересно и необичайно звучат и начальник и въльк. Важна особеност на говора в красивата българска планина е, че членуването винаги е с пълен член, независимо от това дали съществителното е подлог в изречението, или не.

Когато сте в района и се обърнат към вас с „айол”, не се обиждайте. Това е фамилиарно обръщение, което се използва, когато човек разговаря с някого, когото счита за близък. А кажат ли ви, че сте „каматен”, е добре – значи „хубав”. „Мереть” обаче не е добре да ви нарекат, означава проклет, лош човек. Чуете ли, че някой ви прави „кешмер”, значи ви се подиграва. А извикат ли ви: „Кума!”, бъдете нащрек. Това е предупредителна реплика и има смисъл на „Внимавай!”. Ако кажат за някого, че се е гевасал, значи е изчезнал и не се знае къде е. Има и думи, които са без аналог в книжовния български език. Като „гуз” – позабравена вече дори и от местните хора дума, която означава животно с отрязана опашка. На небесната дъга в странджанско казват „зунка”, на стола за сядане ”карекла”, на пилешкото бутче „копаньче”, на зелето „лахана”.

Домакините в Странджа са известни с това, че правят най-хубавия зелник. В деликатесната баница те слагат лапад, щир, коприва и казват за растенията, подходящи за използване в рецептата „зеллето“. Във всяко семейство зелникът се прави по различен начин и съставките са различни.

Списъкът от думи в речника с диалектни думи в странджанския език е дълъг. А на местните хора, които ги употребяват свободно, като че и през ум не им минава, че дошлият отдалече гост в селото им невинаги разбира говора. Сигурно е трудно и за онези, които са решили да се заселят в района за постоянно. Без да предполагат, че ще им се наложи да учат нов език. Такива хора странджанци наричат свъртянковци.

Бургазлия е автор на нов учебник за защитените територии

10 февруари, 2017

Бургазлията Никола Тодоров е автор на новия учебник „Защитени територии“, който излезе от печат само преди няколко дни. Младият учен е преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Той е подготвил изданието заедно със своята майка Донка Тодорова. Представени са основните категории защитени територии като резервати, национални паркове, природни забележителности, защитени местности, природни паркове и поддържани резревати. Отделено е внимание и на проблемите, свързани с тяхното основно предназначение, управлението им и взаимовръзката с турзима.

„Включили сме информация за обекти от цялата страна, но сме наблегнали на представяне на защитени територии в Бургаска област“, коментира за e-Burgas.com Никола Тодоров.

Учебникът ще сулужи като образователно пособие за студентите в катедра „Екология и опазване на околната среда“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Изданието е богато илюстровано, като сред авторите на фотографиите е журналистката от e-Burgas Татяна Байкушева. Нейна е снимката на корицата-въздушен фотос на устието на река Ропотамо. Илюстрацията не е избрана случайно-това е масто, което студентите от университета почистват ежегодно в традиционно организирана в района еко акция.

Източник: http://e-burgas.com/post/burgazliya-e-avtor-na-nov-uchebnik-za-zashtitenite-teritorii-7632

В деня на пчеларя деца усвояваха тайните на мановия мед

10 февруари, 2017

По повод Деня на пчеларя Клуб „ Млад PR, журналист и фотограф” с ръководител Мария Димитрова поканиха в СУ „Н. Й. Вапцаров” най-известния пчелар в Странджа – Манол Тодоров. По стара българска традиция гостите се посрещат с питка и мед – Манол Тодоров получи от кандидат-журналистите специална питка, към която добави от най-хубавия мед – странджанския.
В кабинета по Биология Манол Тодоров предостави пълна и изчерпателна информация за тайната на пчеларския живот, пчелите и пчелното семейство, за ключовата роля на пчелите в екосистемата на планетата. Учениците бяха запознати с производството, търговията и износа на странджанския манов мед. А на финала всички получиха „сладки” подаръци и обогатени знания за благотворното влияние на пчелните продукти. Кандидат-журналистите отправиха своите въпроси, на които Манол Тодоров отговори с професионализъм и чувство за хумор. Участниците от Клуб „Млад PR, журналист и фотограф” вече знаят защо в Странджа се произвежда най-хубавият манов мед в България; в кои страни Манол Тодоров е представил своята продукция; как преминава денят на един пчелар; по какво да разпознава истинския от фалшивия мед; надяват се, че редовната употреба на мед от фирма „Мана”, ще доведе до повишаване на оценките им през втория срок; вече са наясно кой и защо е Царят на мановия мед.
Малките журналисти цитираха интервюто на Манол Тодоров във вестник „ Черноморец”, където споделя, че странджанският манов мед скоро ще бъде с логото на Европейския съюз. Пред петокласниците Царят на мановия мед обясни основната причина, странджанският мед да е продукт със защитено наименования за произход. Кандидат-журналистите пожелаха на най-известния пчелар медният добив да бъде още по-добър. Тази и следващите 100 години за него да са здрави и медоносни, а пчелите – работливи!

Източник: Странджа нюз – новините на юг от Бургас – http://strandjanews.com

Защо климатът в Странджа се променя

05 февруари, 2017

Проучване защо климатът в Странджа се променя и как влияе на растителността, ще извърши регионалната дирекция по горите в Бургас. Тя е единствена, сред 16 ведомства в страната, която печели подобен проект, обясни директорът й инж. Венелин Радков, цитиран от радио Бургас. Три постоянни метеорологични станции ще бъдат сложени в Малко Търново, Кости и Звездец:
„Отделно ще имаме мобилни метеорологични станции, които ще поставяме под различни съобщества – под дъбово, под буково и под иглолистно. Съответно ще ги местим под млади, по-възрастни и до узряващи насаждения. Това е проект в перспектива. Той е с дълготрайност 15 месеца, но нашата цел ще бъде, да направим една мрежа от такива станции в Странджа, от Резово до Керван сарай, там е последната точка на границата с ямболска област.“ обясни инж Радков.
Предстои подписването на договора за проекта и неговото начало.

Източник: РДГ – Бургас

Частни гори в Странджа заплашени от поголовна сеч

1 февруари, 2017

Собственици на земеделски земи, чиито имоти са се превърнали в гора след като са обрасли с растителност, масово изявяват желание да изсекат дърветата от площите си. Ако това обаче се разреши и бъдат обезлесени големи площи, има опасност от възникване на сериозни проблеми като поява на свлачища и ерозия на почвата. За това алармира по време на пресконференция инж. Венелин Радков, директор на Регионална Дирекция на горите в Бургас.
„Става дума за така наречените гори върху земеделски земи. Немалко бивши ниви, които с времето не са обработвани, постепено са се превърнали в гори. На 1.03.1991 година беше приет Закона за възстановяване на собствеността върху земеделските територи. От 1991 година до сега, стопаните ако имаха някакви намерения да ползват земята като земеделска, спокойно можеха да си обработват земята и да изсекат каквото има облесено. Те сега изведнъж се сетиха да започнат да ползват земеделските си територии. Но законодателят ясно казва-това, което е гора, ще се стопанисва като гора“, обясни инж. Радков.
Той коментира още, че във всяка община има съставена комисия и за всяка една площ се преценя дали тя е гора или не.
„До скоро нямаше много възражения. Но напоследък се появиха. Това с особена сила важи за Община Малко Търново и по-специално за землищата на селата Граматиково и Визица. Изведнъж ни се стовариха над 150 жалби и възражения. Оказва се, че хората искат да имат ниви, а не гори. Но на много места гората вече е станала на петдесет години. И ако ние разрешим да бъдат отсечени дърветата от въпросните площи, представете си каква ерозия ще се получи, какъв воден отток, свлачища. Така че тепърва има да се работи по тези жалби. А те се правят, за да се получават субсидии. Субсидиите за територии, които са в Натура 2000 са умножени по две. Интересно ще ми е, след като накой си е отсякъл гората, която е върху нива, дали после е направил нещо върху тази нива. Това ще следим за общини като Средец например, които са отличници в това отношение“, заяви директорът на РДГ Бургас.
Справка на ведомството за моментното разпределение на горските територии показва, че горите върху земеделски земи са общо един процент от всички гори в Бургаска област.

Татяна БАЙКУШЕВА

Природен парк „Странджа“ навърши 22 години

25 януари, 2017

Природен парк „Странджа“ навърши 22 години. С радост искаме да поздравим нашите приятели.

За много години, приятели!

Клип популяризира магнетичната Странджа по света

15 януари, 2017

Природен парк Странджа ще стане световноизвестен благодарение на рекламен клип. Видеото е изработено с европейско финансиране по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“, изпълняван от Министерството на туризма като бенефициент по програма COSME 2014-2020 г. EDEN e акроним на European Destinations of ExcelleNce (най-добри европейски дестинации) и представлява инициатива, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.
Странджа е една от 12-те български дестинации в проекта, която е избрана да бъде рекламирана по този начин. Кратките промоционални видеа са с продължителност до една минута и половина. Създадени са по начин, представящ дестинациите за българските и чуждестранни туристи. Те включват и някои от интересните събития и туристическите обекти на тяхната територия. В клипа за Странджа са показани град Малко Търново, флората и фауната на планината, фестивалът „Зелениката“, нестинарските обреди, тракийските светилища в местността Мишкова нива.
Клиповете ще бъдат сред показваните материали на предстоящите международни туристически изложения, на които България ще участва през 2017 г. Ще бъде използвано и онлайн пространството, а видеата могат да бъдат излъчвани и при бъдещи рекламни кампании на България, както и от съответните дестинации за реализиране целите на регионалния им маркетинг. Материалите са издадени и в тираж от 2000 броя на DVD носители, във версия на български и английски език. Предвижда се те да се разпространяват на място на туристически борси, форуми и други събития, на които България участва.

Източник: http://burgas.topnovini.bg/node/745839

Богат открит базар и кулинарен конкурс „Странджанска коледна трапеза“ са част от празничната програма в Малко Търново

19 декември, 2016

От кулинарни изкушения, през пресни домашни яйца, пчелен мед , вълнени терлици и красиви сувенири, до оригинални украси за дома- всичко това можеше да бъде видяно на големият благотворителен коледен базар в центъра на града днес. Подготвен и подреден от читалище и община, той вече се наложи като една от емблемите на културната програма, както и знак, че в Странджа чакат с желание и надежда предстоящите светли християнски празници. В него е включиха и местни производители от селата Звездец и Стоилово. Тази година обаче базарът си е поставил една изключително благородна цел- част участниците в лицето на майки от Малко Търново, ще дарят чат от събраните средства в помощ на болно дете, което се нуждае от помощ и морална подкрепа. Базарът ще може да бъде видян до края на Коледните празници. За втора поред година пък от общината отново ще предизвикат кулинарните страсти в града чрез конкурса „Странджанската коледна трапеза“. Участие в него ще вземат всички, желаещи да покажат, че тук прекрасни са не само природата и хората, а и уникалната кухня- било тя в делник или в празник. Организаторите очакват на маите да бъдат подредени десетки потни и месни ястия,свързани с посрещането на Бъдни вечер и Коледа, така както е във всяка една къща в района. Броят на ястията , както и видът им за участие е неограничен, а заявки за участие се приемат до 21.12., когато е и самата надпревара. Кулинарните изкушения трябва да бъдат подредени до 16 часа в една от залите на читалището, а награждаването е предвидено за 17 00 часа. Ястията ще бъдат оценени от професионални майстор- готвачи, а първите трима в състезанието ще получат функционални предметни награди.

Източник: http://strandjanews.com/

„Вълчанов мост“ остава зад граничната ограда

8 декември, 2016

Вълчановият мост на река Резовска край Малко Търново ще остане зад новата гранична ограда, стана ясно наскоро. Информацията за това съобщи чрез профила си във Фейсбук инж. Дико Патронов, експерт по охрана на горите в Дирекцията на парк Странджа. По думите му, в района ще има врата с ключ и през нея ще може да се влиза до забележителният обект. „Получили сме уверение, че туристите, които желаят да стигнат до мястото, ще могат да правят това без какъвто и да е проблем“, коментира за „faragency.bg“ директорът на Природен парк Странджа инж. Димо Димов. Той съобщи, че красивата вековна гора около Вълчанов мост не е пострадала заради изграждането на граничното съоръжение и е запазена. И посетителите на най-големия природен парк в България ще могат да й се насладят когато са в района.

Източник: http://faragency.bg/bg/-valchanov-most-v-strandzha-ostava-zad-granichnata-ograda/#.WE11UVEgXio

Луди студентски купони в цяла Странджа

8 декември, 2016

Къщите за гости в цяла Странджа очакват стотици студенти за днешния студентски празник 8 декември. Къщите отдавна са резервирани, а най-предпочитаните села и тази година са Стоилово, Бръшлян, Кости, Граматиково и местността Божура. Те са изгодни за студентите, тъй като една нощувка струва около 20 лв., а храната и алкохола могат да се носят от вкъщи.

Капацитетът на една къща обикновено е за 15-20 души, което е повече от достаъчно за една студентска компания. По-празнично настроените студенти пък са готови да си направят дълъг уикенд и са резервирали къщите за две или три нощувки.

Само след няколко седмици къщите в Странджа отново ще са пълни, но този път за Нова година. Ако в този момент ви хрумва и вие да си направите подобна резерзация, за съжаление вече сте закъснели, тъй като къщите за гости за заети още от преди няколко месеца.

Източник: http://e-burgas.com/post/ludi-studentski-kuponi-v-cyala-strandja-dovechera-9991

Ръководство за финансиране от ЕС за туристическия сектор 2014-2020

1 декември, 2016

Практическо ръководство има за цел да подпомогне участниците в туристическото предлагане, като повиши тяхната информираност относно възможностите за финансиране на действия за подобряване на произвеждания от тях продукт и на неговата реализация, чрез използване на средства от европейските фондове и програми.
Създаването на ръководството, отговаря на променените условия за финансиране, настъпили след одобряването на европейската многогодишна финансова рамка за 2014-2020г., както и на спецификите на отделните финансирани от Европейския съюз програми за този планов период.
Ръководството ще бъде обект на периодично актуализиране от страна на Министерството на туризма.
Европейски структурни и инвестиционни фондове за България 2014 – 2020 г: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020; Оперативна програма„Региони в растеж“ 2014-2020; Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020; Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020; Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020; Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020; Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020; Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020;
Програми за териториално сътрудничество (2014-2020г.). За публичните институции, НПО и за някои представители на МСП интерес представляват: Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014-2020, по която програма е проведена 1-ва процедура за набиране на проектни предложения и предстои сключване на договори по грантовата схема; Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020; Програма за транснационално сътрудничество Балкани – Средиземно море 2014- 2020; Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020; Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“;
Политики и програми на Европейския съюз. Избираеми български организации – общини и НСО са по Програма COSME 2014-2020 и Програма Творческа Европа (Creative Europe) 2014-2020 г.

Източник:http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/programi_i_proekti/rakovodstvo_eu_projects_2014-2020-06.2016.pdf

В София се провежада Международния конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм

30 ноември, 2016

През втория ден от работата на Международния конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм в София участниците обсъдиха необходимостта от стратегии за устойчивост в туристическата индустрия. Сред присъстващите бе и генералният секретар на Световната организация по туризма Талеб Рифай.
Ръководителят на Плана за Управление на туризма в Ангкор (Камбоджа) Сок Сангвар представи историята на Кодекса за поведение на посетителите в туристически обекти в този района на неговата страна. Той включва различни изисквания като забрана за пушене, необходимост от подходящи дрехи, спазване на знаци и др. Този правилник води началото си още от 12-и век и предвижда строги санкции според мястото на нарушителя в социалната йерархия.
Сок Сангвар подчерта също, че планът разчита туризмът да създава повече блага за местните общности, като залага на ефекта от преживяванията на посетителите и развитието на локалната инфраструктура. Туризмът е един от елементите за опазване на културното наследство, което е като книга, каза още експертът. Туристическата индустрия е издател на тази книга, която не трябва да остане в чекмеджетата, обобщи Сангвар.
Докторът по антропология от Университета на Чикаго в Етиопия проф. Зерай Алемсегед представи страната си като атрактивна туристическа дестинация, която е дала на света не само кафето, но и най-ранните открити човешки скелети в историята на Земята. Ние всички сме от Африка, въпреки огромните ни външни различия сега, обобщи той и подчерта, че културата не принадлежи само на един народ. Според него успешният туризъм трябва да заложи на няколко важни принципа – вдъхновяване, ангажиране, образование, управление, но и много упоритост. Само така могат да се запазят културните ценности на човешката цивилизация, в името на по-добро общо бъдеще.
Проф. Петър Делев, експерт по древна история от Софийския университет, представи пред участниците и гостите на конгреса базова информация за тракийската цивилизация. Той изложи конкретни факти, които доказват връзката между културно-истрическото наследство на днешна България и древната тракийска култура. Презентацията бе богато илюстрирана с изображения на тракийски съкровища, артефакти, рисунки и други уникални паметници, открити у нас.
Директно по скайп от Перу участие в конгреса взе експертът от Министерството на външната търговия и туризма Ричард Базан, който представи концепцията на институцията за развитие на отрасъла. Тя е ориентирана към местните общности и особено към селското население в страната, което формира основните дестинации. Те са бенефициенти при ползване на средствата за развитие на туризма, но трябва да гарантират и реален процес на управление на туристическите услуги. Само така и с високо качество на туристическата дейност се гарантира конкурентоспособоност на отрасъла, подчерта Ричард Базан.
Дискусиите продължават с лекции на Зураб Поликашвили, посланик на Грузия в Испания и постоянен представител на държавата в СОТ, Каролин Курет, създател на мрежа за креативен туризъм в Испания и българските представители от БАН Валерия Фол и Диана Гергова. В края на пленарния ден участниците ще приемат и обща декларация на Конгреса.

Източник: Министерство на туризма – http://www.tourism.government.bg

Ученици от Малко Търново трупат знания за ПП „ Странджа”

28 ноември, 2016

В почивните дни възпитаници на СУ „ Васил Левски” – Малко Търново посетиха Трако-римски комплекс и Куполната гробница в местността „ Пропада” край Малко Търново. Те бяха водени от инж. д-р Дико Патронов – един от основателите на ПП „ Странджа”. Посещението беше част от проект „ Твоят час”, който стартира на 18 ноември в залата на ДПП „ Странджа” с прожектиране на филм за най- големия в страната на Балканите природен парк, в който имат възможността и шанса да живеят. По време на похода до м. „ Пропада” подрастващите разбраха, че древният комплекс се намира на 3 км северозападно от града. В продължение на години по склона на скалистия хълм са разкрити около 40 могили. Тук са съчетани четири различни по архитектура гробници, в които са били погребвани важни личности или аристократи. В цистите /естествено издълбани в скалите или изградени от мраморни блокове/ са погребвали обикновени хора, но и те били доста заможни, за което свидетелства археологическия материал. Ученици от СУ „Васил Левски” – Малко Търново започнаха занимания по програма „Твоят час” под ръководството на Елена Стоянова, преподавател по естествени науки в училището на град Малко Търново. По тази програма са разработени 30 теми, които са разпределени в рамките на една учебна година. Всички теми са насочени към знание за уникалната флора и фауна на Странджа планина.

Източник: http://strandjanews.com/ 

Срещи в Странджа

25 ноември, 2016

На 3 декември в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките ще се проведе Кръгла маса на тема „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“. В кръглата маса ще вземат участие специалисти от различни институции в България, Словения, Хърватия, Румъния и Грузия.
Организатори на кръглата маса са Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и ИЕФЕМ – БАН, в сътрудничество със Словенския етнографски музей. Във фокуса на дискусиите ще бъдат възможностите на Музея да експонира нематериалното културно наследство по най-добрия начин; опасностите от неговата музеефикация и пр. Целта на форума е чрез изложенията на поканените колеги и последвалите ги дискусии да бъдат създадени условия за развитие на важни аспекти за теоретичното осмисляне на: опазването на нематериалното културно наследство и неговата видимост; изясняване на методологическия апарат, чрез който музеите в региона на Югоизточна Европа участват в опазването на нематериалното културно наследство, както и обмяна на опит за практикуваните добри практики – начини за осигуряване на неговата видимост.
Провеждането на кръглата маса ще бъде съпътствано от изложбата „Срещи в Странджа“, показваща резултати от работата в областта на опазване на нематериалното културно наследство от два проекта, изпълнявани от неправителствени организации с помощта на доброволци и подкрепени от Националния фонд Култура. Изложбата ще бъде открита на 2 декември от 17.30 часа в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей.
Изложба „Срещи в Странджа“ представя резултатите от теренното проучване и документиране на нематериално културно наследство, проведени през август 2016 г. в няколко странджански села, част от проекта „Добър ден, Майсторе! Как я построи?“. Както самото заглавие подсказва, фокус на изследването и изложбата са майсторите, които владеят традиционни техники за градеж и обработка на дърво, камък, глина. Проектът е разработка на Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ – организация на специалисти в областта на опазването на културното и природно наследство.

Източник: Института за етнология и фолклористика – БАН

Завърши проект „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“ – TUNS

7 ноември, 2016

На 26.10.2016 приключи проект „Уникалната природа на Странджа потенциал за устойчив туризъм“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007-2013 – трета покана. Проектът бе насочен изклучително върху уникалната природа на планината Странджа и нейните благоприятни природни характеристики за устойчиво развитие на различни форми на туризъм. В рамките на проекта бяха реализирани 3 събития и две пресконференции. Бяха събрани материали – основно за флората и фауната от двете страни на границата, подкрепени с голям брой снимков материал. Като най-важни продукти, които ще бъдат предоставени на широката публика, е отчетен англоезичен Tуристически пътеводител, богато илюстриран със снимков материал, който едновременно ни показва уникалното природно богатство заедно с десетките маршрути в планината от двете страни на границата. Също така за първи път е отпечатана Tуристическа карта, показваща маршрутите и забележителноститите на планината едновременно от двете страни на границата. Картата иТуристическият пътеводител ще се разпространяват безплатно. Друг важен продукт е тази интернет страница, която ще се обаогатява постоянно със снимков материал, текстове свързани с природата на Странджа.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008).

От екипа на проекта Print

България вече е сред страните с най-много вековни гори в Европа

4 ноемврии, 2016

България се нареди на едно от първите места в Европа по биологично разнообразие и площи на гори във фаза на старост. Това се случва след заповед от този петък (4 ноември 2016 г.) за определяне на 7 % (109 000 хектара) от местообитанията в зоните по Натура 2000 като гори във фаза на старост в държавните горски територии. За нея съобщава Изпълнителната агенция по горите.
Така България се нарежда на едно от първите места в Европа на страните с най-много гори, определени с такъв статут, подчертават от агенцията. Резултатите саизпълнени по проект на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите за опазването на горите във фаза на старост.
Горите във фаза на старост са важни с функциите си за съхраняване на ценен генофонд. Те спомагат за опазването на биологичното разнообразие и имат важна функция за подобряване на водния баланс на екосистемите. Горите във фаза на старост дават възможност да се изучава естествената динамика на растителността, възобновителните процеси, структурата на дървостоите и природните нарушения. Изучаването на естествените процеси, които се развиват в тях подпомагат устойчиво да се стопанисват останалите гори.
Издадената заповед е значима стъпка за защита на дивата природа в България, коментират природозащитниците от WWF. Тя е резултат от дългогодишните усилия на лесовъди и природозащитници да удовлетворят обществените очаквания и е отражение на съвременните схващания, че гората не е само дървесина.
Освен емоционалната им стоойност, вековните гори имат най-голямо значение за опазване на водите, пречистване на въздуха и съхраняване на биологичното разнообразие.
„Заповедта на МЗХ произтича от ангажиментите, поети от държавата, за прилагане на европейското природозащитно законодателство по отношение на екологичната мрежа Натура 2000″“ коментира Нели Дончева, ръководител „Гори“ във WWF. По примера на други европейски държави определен процент от горските местообитания в Натура 2000 се оставят без човешка намеса. Това може да бъде образец за установяване на баланс между икономическите, социалните и природозащитни интереси.
За защита на вековните гори през последното десетилетие със своята дейност допринасят Институтът за гората към БАН, Лесотехническият университет, Коалицията „За да остане природа в България“ и лесовъди в горските стопанства.
WWF проучи над 150 000 хектара гори в Западни Родопи, Стара планина и Средна гора. Благодарение на теренните експедиции са установени и картирани 25 000 хектара вековни гори със съвременни научни методи. Част от тези гори са включени в заповедта на министерството. Александър Дунчев, експерт „Гори“ във WWF напомня, че грижата и задължението да се опази този безценен ресурс не е само на държавата, а и на всички граждани.
Публичната онлайн платформа на WWF за горите в България е достъпна за всеки и на нея може да се открие къде са вековните гори и при нужда да се използва за тяхната защита.

Източник: http://gis.wwf.bg/forests/

Международен ден на Черно море  – 31 октомври

31 октомври, 2016

Международен ден на Черно море  – 31 октомври
Международният ден на Черно море 31 октомври 2016 г. отбелязва двайсетгодишнината от подписването на Стратегическия план за Черно море. На този ден през 1996 година е подписан Стратегическия план за Черно море. През 1996 година правителствата на черноморските държави приемат, че замърсяването на общото ни море създава рискове за всички гранични страни.
Стратегическия план за Черно море e:
•    Символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от шест държави, населяващи крайбрежието му.
•  Олицетворение на ангажимента на правителствата от региона за сериозни действия и реални резултати в усилията по възстановяването и опазването на морето.
•    Празник на посветените и неуморни усилия на много хора, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда.
Двадесет години след подписването на документа, въпреки някои признаци на подобрение, много хора и най-вече живеещите по крайбрежието смятат, че е време за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море.

 

Парк „Странджа” възстанови детския пленер „Странджанска дъга – ЗУНКА”

29 октомври, 2016

След 8-годишно прекъсване ДПП „Странджа” възстанови Националния детски пленер „Странджанска дъга – ЗУНКА”. Това стана възможно благодарение на средствата, с които Парка разполага благодарение на  финансов остатък  по  Меморандума за разбирателство между Правителството на РБългария и Правителството на Негово Височество Принца на Монако за осъществяване на техническо сътрудничество относно дейности за опазване на биологичното разнообразие и развитие на екотуризма в района на Природен парк „Странджа“.
Днес в Царево официално беше открит детския пленер, който е наречен на странджанската дъга, на местно наречие е ЗУНКА.  Форумът беше официално открит от директора на ДПП „Странджа” инж. Димо Димов и от кмета на община Царево инж. Георги Лапчев. И двамата пожелаха на младите творци успех и много вдъхновение. От името на участниците за поканата благодари Георги Коройчев, ръководител на школата „Пъстроцвет”. Малката художничка 8-годишната госпожица  Татяна изпроси благослов от Бог с песента по стихове на Иван Вазов „Молитва”.

В Националният детски пленер „Странджанска дъга – ЗУНКА” вземат участие 15 деца от 5 художествени школи от цялата страна. Тук са възпитаниците на асеновградските школи „Пъстроцвет“ на Георги Коройчев и „Венче“ на Диана Коройчева, първомайската школа на Зорка Каразапрянова, възпитаници на СУ „Васил Левски“ Малко Търново и СУ „Добри Чинтулов“ Бургас.  В продължение на седмица младите творци ще рисуват, апликират и моделират. Като източник на вдъхновение експерти на парковата дирекция ще покажат на своите гости интересни места от територията па Природен парк «Странджа» и неговата периферия. Всички творби на децата ще останат във художествения фонд на ПП „Странджа“ като се предвижда с тях да бъдат експонирани пътуващи изложби.

Източник: ДПП „Странджа“

Колеж за фермери ще правят в Малко Търново

28 октомври, 2016

Малко Търново направи днес важна крачка към създаването на първия в страната Агроколеж. Идеята бе презентирана в залата на читалището, а авторите на проекта – агроклъстер „Устойчиво развитие на Странджа“ и местната общината дадоха гаранции, че ще направят всичко възможно, за да има градът колеж час по-скоро.
Идеята е учебното заведение да приема курсисти след завършването на средното образование. Програмата ще е двугодишна, а в този период ще се наблегне над дуалното образование и изучаването на икономика, право и маркетинг.

Плановете са да се обучават кадри да управляват фирмите в сектора на селското стопанство. Една от учебните програми, например, ще е „Управление на растениевъдства и животновъдна ферма“. Колежът ще използва базата на СУ „Васил Левски“ в Малко Търново, обмисля се вариант за създаване на общежития, както и осигуряването на общински жилища за лекторите.

Финансирането ще се очаква по Оперативна програма „Наука и интелигентен растеж“, по която България може да усвои в новия програмен период близо 500 млн.евро – рекордна сума за образователния сектор.

Гаранция, че проектът ще получи зелена светлина дадоха днес и експертите от Министерството на образованието, които одобриха учебния план и идеята в Малко Търново да се създаде агроколеж.

„В гимназиите по селско стопанство има останала само по една специализирана паралелка, всички останали са с изменена насоченост. А секторът се нуждае от квалифицирана работна ръка. Заради това предприехме стъпки по създаването на този Агроколеж. Считаме, че няма по-подходящо място от Малко Търново за подобно учебно заведение“, каза бившият евродепутат Маруся Любчева, която е в основата на проекта.
„През цялото време говорим за развитието на Странджа и искаме да направим това място привлекателно за хората. В тази връзка подкрепям категорично този проект. Това е нещо прекрасно и за да се случи трябва да ползваме държавните лостове, приятели, познати, да лобираме, за да може този колеж да се открие. Случи ли се – ще промени облика на Странджа“, заяви от своя страна кметът Илиян Янчев.

Малко Търново обезлюдява, а в Странджа останаха една шепа хора, подчерта градоначалникът. Той настоя за държавна подкрепа за развитието на региона.

„Хората, които живеят тук тrябва да бъдат мотивирани, обезпечени със субсидии, за да знаят защо да инвестират и останат в Странджа“, допълни Илиян Янчев и предложи част от данъците да са по-малки, отколкото в други региона.

Източник: Флагман

Фотографът Карлес Сантана: Имате много видове животни, нтересни за снимане, печелете от това …

26 октомври, 2016

Карлес Сантана е испански биолог и фотограф. Занимавал се е с управление на защитени територии. Но преди седем години се захваща заедно със свой колега с малък, но успешен бизнес организират снимане и наблюдение на интересни диви птици и животни в естествената им среда.
Двамата започват само с едно укритие, а в момента фирмата им предлага 70 крития в десет региона, предимно в Югозападна Испания от общо 500 в цялата страна. Част от укритията са разположени на земеделски земи, като техните собствениците им получават процент от печалбата. Ръководят екип от десет души.
Укритията, които изграждат, са различни в зависимост на първо място от наблюдаваните видове животни и техните особености – някои са лежащи на вода, други са издигнати на палети. Фирмата им работи с много неправителствени организации, местната администрация, собственици на земя, а основно правило, с което не правят компромис никога, е опазването на дивата природа. Сантана посети България този месец и проведе обучение в Източните Родопи как подобре местните хора да развиват такъв вид туризъм.
На първи план в бизнеса им винаги е запазването на природата. Ако е налице и наймалка опасност да смутят животните или да им повлияят на поведението, не изграждат укритие на мястото, което са харесали. Държат на правилата, а ако имат
клиенти, които не ги спазват, не работят повече с тях. Повече за някои интересни детайли за бутиковия и печеливш бизнес за „дива фотография“ можете научите от интервюто на Карлес в „Дневник“ – 23 октомври 2016. Странджа със своето уникално природно богатство е идеалното място за природолюбителите – фотографи.

Източник: http://www.dnevnik.bg

Кръгла маса „Странджа. Агрообразование – агробизнес – перспективи“

25 октомври, 2016

Тема на дискусията ще бъде създаването на Интегриран професионален колеж с направление животновъдство и растениевъдство в Малко Търново Кръгла маса под наслов „Странджа. Агрообразование – агробизнес – перспективи“ ще се проведе в Малко Търново този петък. Събитието ше се състои на 27.10 от 14:00 ч. в лекционната зала на Народно Читалище „Просвета 1914“.
Кръглата маса се организира със съдействието на Община Малко Търново и Агро клъстер „Устойчиво развитие на Странджа“. Съорганизатори са СНЦ „Черноморски институт“ и СНЦ „Европейски образователен център“.
Идеята на организаторите е да се продължи дискусията от проведената в началото на лятото Кръгла маса „Устойчиво развитие на Странджа“.  В настоящата дискусия насочеността е към агрообразованието като фактор за развитие на региона и свързано с намеренията за създаване на Интегриран професионален колеж с направление животновъдство и растениевъдство в Малко Търново.
Организаторите подкрепят тезата, че създаването на такъв колеж е необходимо навременно и може да помогне за преодоляването на демографската криза в региона, както и за целевата подготовка на специалисти за развитие на агросектора, за който природните дадености и климатичните особености на региона са особено подходящи. Като панелисти в кръглата маса ще участват известни учени и преподаватели в аграрни университети, представители на МОН, на МРРБ, на МЗХ. Ще бъдат поканени инвеститори от различен мащаб, които работят на територията на Странджа. Ще се дискутира образователната структура в агросектора на региона.

Източник: Интернет и в-к Флагман

Финална пресконференция на проекта TUNS

23 октомври, 2016

Днес. 23.10.2016 г. в град Къркларели бе дадена последна пресконференция по Проект „Уникалната природа на СТРАНДЖА – потенциал за устойчив туризъм“. Проектът бе реализиран от Младежко сдружение ВЕРДИКО от град Царево (Област Бургас, Република България), координатор и партньор Тракийската туристическа асоциация (ТТА) от град Къркларели (Провинция Къркларели, Република Турция). Обширно експозе на извършените дейности и резултати направи г-н Али Корур, председател на ТТА. Като главни резултати се отчитат дейностите по създаване на базите данни с информация за природата на Странджа от двете страни на границата, изработването на интернет сайт на проекта, където е представено уникалното богатство на планината. Като отличен резултат може да се отчете в съставянето и предаденото за печат първи Туристически гайд (наръчник) – първият описващ най-интересните маршрути в Странджа от двете страни на границата в едно книжно тяло на английски език. В рамките на проекта бяха организирани и два семинара и кръгла маса с основен акцент – уникалната природа на Странджа и нейния потенциал за развитието на туризма в трансграничния регион. Също така за първи път на природолюбителите и планинарите се предоставя Туристическа карта, обхващаща двете част на планината в една обща карта. За повече подробности – виж сайта на проекта: www.tuns.eu .

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008).

От екипа на проекта Print

Кръгла маса на тема “Фактори за устойчив туризъм в Странджа“

23 октомври, 2016

Вчера, на 22.10.2016 г. бе проведена кръгла маса на тема „Фактори за устойчив туризъм в Странджа“, последното събитие по проект „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“. Събитието се проведе в Хотел „РОЯЛ“ (KIRKLARELİ BİLGİÇ).
След встъпителни думи на Председателя на ТТА  – г-н Али Корур бяха направени няколко презентации обвързани с бъдещето на туризма в региона. Основни презентатори бяха:
NAZIR KARACAM – FROM LEGENDS TO OUR DAYS. Г-н N.KARACAM е водещ местен изследовател повече от 70 години и представи потенциала на региона в исторически аспект (история на района / от древни времена до наши дни). Г-н M.SAYGIN представи големия потенциал на лонгозните гори от Националния парк „Инеада“. Той обърна внимание на рисковете и заплахите за богатството на тази част от Странджа – основната заплаха  – отпадъци в езерата, отбиването на води от местното население, избухване на лагуната и заливането на обширни територии обитаване от уникални растителни и животински видове. За горското богатства говори FİKRİ ERBAŞ, бивш директор на Горското стопанство – Къркларели. Като цяло, турската туричстическа общност и местното население приема много сериозно заплахите за околната среда идващи от различни инвестиционни намерения като добивът на инертни материали  / термична централа – Инеада, води се дело с правителството за развитието на проекта за атомна централа; в околностите на Демиркьой, основна заплаха остава бракониерство – популацията на дивите прасета е силно увеличена, за сметка на застрашените представители на горската фауна – еленът  и сърните.
Последна презентация направи Д-р ALİ ÇAKIR от Одринския университет.

Организатор: Тракийска Туристическа Асоцияция

Дата: 22 Октомври 2016

Място: град Къркларели

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008).

От екипа на проекта Print

Туристите в Странджа намаляват, почти не нощуват в планината

21 октомври, 2016

Туристите в Странджа са намалели през тази година, съобщи шефът на Природния парк инж. Димо Димов. Според него един от основните проблеми е, че туристите не остават да нощуват тук. „Те идват с рейсовете, обикалят Странджа, посещават с.Бръшлян, с. Младежко, посещават нашите пътеки и си тръгват. Това е туризъм на колела“, коментира той. Туристите били организирани предимно от туроператори и почти не оставяли средства в региона. Най-примамливи и известни сред туристите са селата Бръшлян и Младежко. На ден от там минават между 200 и 250 души. През последните месеци се наблюдава по-осезаем спад сред туристите в Странджа. Вероятно влияние е оказал и фактът, че всички квартири в района са били дадени на граничните полицаи и войските, които охраняват границата от непрекъснато увеличаващия се поток от бежанци, информира „Фокус“. По този начин туристите, които искали да пренощуват в района, оставали без подслон.
Източник: http://tourbg.net/2016

Кръгла маса „Културното наследство на Черноморска Странджа през погледа на изследователите”

19 октомври, 2016

Кръгла маса на тема „Културното наследство на Черноморска Странджа през погледа на изследователите” се проведе в Ахтопол. Тя беше посветена на дългогодишния ръководител на Центъра за подводна археология в Созопол Христина Ангелова. Срещата се организира от сдружение „Черноморски Странджа“ и нейният председател инж. Петър Кънев.
В началото на форума доц. Калин Димитров, директор на Центъра за подводна археология, изнесе своя доклад „Христина Ангелова – изследовател и приятел” и припомни за огромните заслуги на видната българска изследователка за развитието науката. Той подчерта нейната роля за организацията и осъществяването на мащабния морски археологически проект, който се реализира от две година насам в Черно море. Направено беше предложение Центърът по подводна археология в Созопол да прерастне в национален и да носи името на Христина Ангелова. По време на конференцията доц. Димитров запозна присъстващите с изследванията на корабокрушение от Османския период в южния залив на Китен.
Интересни данни за най-новите геофизични изследвания по Южното Черноморие изнесе Кирил Велковски. По думите му, направените приучавания доказват със сигурност, че нивото на морето някога е било значително по-ниско от сегашното. И голяма част от това, което сега е под вода, преди е било суша. Професор Иван Карайотов разказа за подводните археологически изследвания пред устието на река Ропотамо. Доц. Петър Лещаков изнесе най-новите данни за откритията, свързани с археологическата карта на Созопол. Той разказа за развитието на древната металургия в района и за новооткритите през последните няколко години край морския град праисторически селища. Археоложката Даниела Агре сподели подробности около работата по археологическия обект в Синеморец, а Станимир Стойчев изнесе доклада „Археологическите проучвания на Ахтопол (2016 год.)”. На форума присъстваха областният управител на Бургаска област Вълчо Чолаков, заместник министърът на културата доц. Бони Петрунова и кметът на Ахтопол Станислав Димитров.  „Отправям апел към всички, да положим усилия, за да изпреварваме строителството“, каза доц. Петрунова. “Местните власти и строителните фирми често се опитват да пречат за осъществяването на археологически проучвания”, заяви още тя. И обясни, че има много случаи, когато се започва строителство на дадено място с мотив, че за него липсват данни за наличие на археологически обекти. Доц. Бони Петрунова призова колегите си да положат усилия за възможно най-подробно и пълно отразяване на събраната за всеки един обект информация в съществуващите информационни регистр.
seminar-orachev

Източник: Сдружение „Черноморска Странджа“, http://www.burgasnews.com/

Кръгла маса в Къркларели

18 октомври, 2016

Тракийската туристическа асоциация – град Къркларели, партньор по проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“ организира  в партньорство с Младежко сдружение ВЕРДИКО кръгла маса на тема „Фактори за устойчив туризъм в Странджа“ (Roundtable „Factors for sustainable tourism in Strandja“). Кръглата маса е част от проектните дейности и има за задача да обобщи резултатите от проекта и да представи пред обществеността на трансграничния регион. Основните теми, по които ще се разисква са свързани с факторите за устойчиво развитие на туризма, които природата на Странджа предпоставя пред местната общност, как да се използват местните ресурси за устойчиво развитие на местната общност, икономиката и туризма. Поканени са около 30 представители на бизнес сектора, представители и експерти от НПО и местни власти, работещи за разработване на „устойчива икономика“. Кръглата маса има за цел търсене на партньори, осигурява бизнес съвети и обучение, възможности за развитие за създаването на крос-клъстер и други. Очаква се участието на водещи специалисти в тематичната област. Ще се търси обмен на опит между представители на бизнеса, институциите и неправителствения сектор от трансграничния регион, за да бъдат идентифицирани и внедрени факторите за устойчив туризъм. За повече подробности: verdiko@abv.bg

Организатор: Тракийска Туристическа Асоцияция

Дата: 22 Октомври 2016

Място: град Къркларели

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008).

От екипа на проекта Print

Семинар “Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа“

17 октомври, 2016

На 15 и 16 октомври в град Царево – сградата на Българо-германски център за професионално обучение, ул. Нестинарка 2, се проведе Семинар “Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа”. Семинарът се провежда в рамките на проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“. Координатор е Младежко сдружение ВЕРДИКО от град Царево, а партньор – Тракийската туристическа асоциация от град Къркларели. На семинара присъстваха и представители на турския партньор, от Колежа по туризъм – град Къркларели, Сдружение ТЕМА – Истанбул, нестопански организации от региона – сдруженията „Черноморска Странджа“, „Василико“, „Лумен“, „За земята“, „Екопан“ и др. Целта на Семинара бе да се представят възможностите за развитие на устойчив туризъм в Странджа планина, свързан с природата – дивата флора и фауна, да се обсъдят добри практики в туризма и развитието на защитените зони у нас и чужбина. Да се представят български, европейски и световни в алтернативния, селския и природосъобразния туризъм, някои финансови инструменти за устойчив туризъм и инвестиране в защитените територии.

С доклади през първия ден участваха Иван Камбуров (ПП “Странджа“), Д-р Атанас Орачев (Черноморска Странджа), Д-р Димитър Събев (независим изследовател в областта на еко икономиката), а през втория В.Москов (БАЕСТ), Д-р Стефан Пейков (Екопан), Д-р Десислава Алексова (Международното висше бизнес училище). Освен споделеният опит и знания за развитие на трансграничния регион се коментираха и редица иновативни решения за устойчив туризъм и заетост в региона. При оживена дискусия се поставиха много проблеми и решения за социалното, демографското и икономическото развитие на региона. Участниците се обединиха около концепцията за развитие на Биосферен парк на територията на Природен парк „Странджа“, като комплексен подход за развитието не само на устойчив туризм, но и цялостно икономическо развитие на региона. С изказвания и коментари Върбан Москов и Стефан Пейков, а от страна на турските партньори участваха Али Корур (Тракийска туристическа асоциация) и Мюнюр Сейгин ( Колеж за туризъм – Къркларели).

Семинарът бе втори от проектните дейности на Младежко сдружение „Вердико“, с който се създава добавена стойност по проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за развитие на туризма в трансграничния регион Странджа“. Презентациите от семинара ще бъдат публикувани на сайта на проекта: www.tuns.eu , а в последствие в преработен и допълнен вариант ще бъдат издадени като самостоятелен сборник с доклади.

Организатор: Младежко сдружение Вердико

Дата: 1516 Октомври 2016

Място: град Царево – Българо-германски център за професионално обучение

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008).

От екипа на проекта Print

Семинар “Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа“

07 октомври, 2016

На 15-16 октомври в град Царево ще се състои Семинар на тема “Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа“ в рамките на проект 2007CB16IPO008-2013-3-100 от програмата ИПА България – Турция. В семинара ще вземат участие водещи експерти по проблемите на Странджанския край и потенциалът му за развитие на алтернативен и еко-съобразен туризъм. С доклади ще участват д-р Атанас Орачев, Директор на „Музея на котвата“ и председател на Научния съвет на СНЦ „Черноморска Странджа“ – Ахтопол, д-р Десислава Алексова, главен асистент в Международното висше бизнес училище – София, старши експерта Иван Камбуров от ДПП „Странджа“, д-р Стефан Пейков от „Екопан“ и други.

Организатор на Семинара е Младежко сдружение ВЕРДИКО, координатор на проект “Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“.

Мястото на провеждане е Българо-германски център за професионално обучение – град Царево, ул. „Нестинарка“ 2. За повече информация: verdiko@abv.bg.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008).

От екипа на проекта Print

Нов Обществено консултативен съвет беше избран в ДПП „Странджа“

29 септември, 2016

Нов Обществено консултативен съвет беше избрав в Дирекцията на ПП „Странджа“. В него влизат общественици, представители на държавната и общинските власти на територията на Парк „Странджа“, директорите на 5-те Държавни горски стопанства В Малко Търново, Звездец, Кости, Граматиково и Царево. В състава са включени още представители на бизнеса и еколози. Председател на ОКС по право е директорът на ДПП „Странджа“ в момента това е инж. Димо Димов.
Новоизбраният ОКС актуализира Правилника за своята дейност като се прие събиранията му да са не по-малко от три пъти в годината. Новият момент в Правилника е възможността на членовете да изразяват своето мнение и по електронен път.

Източник: ДПП „Странджа“

Без леки коли и каравани до р. Младежка

28 септември, 2016

Достъпът на леки коли и каравани до природната забележителност „Изворите на р. Младежка“ се ограничава. Те ще могат да спират на обособения паркинг преди брода на реката. С това се цели опазване на горските територии от пожари и незаконна сеч, както и защита на дивеча. Ограничението се въвежда със заповед на директора на РДГ-Бургас инж. Венелин Радков. С нея се възлага на дирекцията на ПП „Странджа“ да обозначи със съответните бариери и табели природната забележителност, без да се възпрепятства свободното движение на хора и животни.

Това е една от най-живописните местности на Странджа, разположена близо до село Младежко, което се намира на 7 км западно от главния път Бургас – Малко Търново, на 50 км от гр. Бургас и на 32 км от гр. Малко Търново. Природната забележителност е разположена и в землището на с. Близнак (Община Малко Търново). Тя е с площ 24.35 ха и обхваща силно разсечен карст с няколко пещери и карстови извори в м. Калето край с. Младежко.
Източник: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/105334-bez-leki-koli-i-karavani-do-r-mladezhka

Световен ден на туризма – „Туризъм за всички“!

27 септември, 2016

Днес е международен ден на туризма. По традиция на 27 септември Световната туристическа организация отбелязва Световния ден на туризма, като тази година мотото е „Туризъм за всички”.
Целта на инициативата тази година е да се създаде среда, която да се грижи за нуждите на всички нас, независимо дали пътуваме или сме у дома. Поне веднъж в живота ни, било то рано или късно, всеобщата достъпност в туризма помага на всички – на хора в неравностойно положение, на семейства с малки деца или на застаряващата част от населението.
Ето защо ние искаме да призовем всички граждани да се запознаят с красотата и разнообразието на нашия свят. Помогнете ни да разпространим значението и ползите, които ни дава всеобщата достъпност, на тазгодишния Световен ден на туризма!
Световният ден на туризма се отбелязва на 27 септември с цел да информира общността за социалното, културното, политическото и икономическото значение на туризма. Денят е в официалния календар на ООН и като такъв се стреми да подчертае потенциала на туризма да допринесе за постигане на Целите на устойчивото развитие, обхващащи едни от най-важните предизвикателства, с които светът се сблъсква тези дни.
Източник: http://wtd.unwto.org/

Мед от с.Кости омая италианците

25 септември, 2016

От 22 до 26 септември в италианския град Торино се провежда кулинарното изложение „Terra Madre Salone del Gusto”. На него Държавното горско стопанство – с. Кости, представя мановия мед, съобщиха от Българско дружество за защита на птиците. Това е специален мед, като за неговото производство се подпомага опазването на местообитанията на малкия креслив орел – широколистните дъбови гори между два от най-старите резервати в България – „Силкосия” и „Узунбоджак”, които са и един от най-обширните широколистни горски масиви в Европа. Това става освен чрез съхраняването на горите и с поддържането на открити площи в горските територии, важни за прехраната на птицата.

Ограничаването на горскостопанските дейности на тази територия, което би довело до загуби за стопанството, се компенсира с продажбата на манов мед. В момента ДГС – Кости, стопанисва 130 кошера, разположени в открити горски пространства, използвайки уникалните характеристики на странджанските гори. По този начин се насърчава алтернативното ползване на горите посредством производството на недървесни горски продукти. Производството на мед в странджанското стопанство се подпомага от проекта „Горите на орела”, финансиран по програма LIFE+ на ЕС, по който партньори са Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по горите.

Проектът ще даде възможност на ДГС – Кости, да разшири дейността си и да превърне традиционното събиране на мед в сертифицирано органично производство. Изложението „Terra Madre Salone del Gusto” в Торино е сред най-значимите международни събития, посветени на храната и гастрономията, в което участват изложители от цял свят. Богатството и разнообразието на световната кухня е представено от множество събития, сред които училища по готвене, образователни дейности за деца и семейства, енотека, кинопрожекции, форумите на хранителните общности Terra Madre, конференции по въпроси, свързани с производството на храни, запазването на биоразнообразието и много други. Темата на тазгодишното издание е „Любов към земята”.
Източник: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/105223-med-ot-s-kosti-omaya-italiantzite

Бургаска област става район „Южно Черноморие” за туризма

20 септември, 2016

Кметовете 12 от 13 общини в Бургаския регион си стиснаха ръцете за създаването на туристически район „Южно Черноморие”. Учредителната среща се проведе днес в Бургас и за нея единствено от Созопол не изпратиха свой представител и не уведомиха организаторите, че няма да присъстват. Идеята на Организацията за управление на туристическия район (ОУТР) е всички общини на територията на област Бургас да развиват общ туристически продукт, който ще бъде предлаган по време на участието на общините на различни туристически борси, както у нас, така и зад граница. Това ще запълни съществуващите липси в маркетинга и управлението на дестинациите между общините и Министерството на туризма. Освен това ще обедини ресурсите на отделните общини – те ще се рекламират като едно цяло, но всяко място от областта ще предлага своите туристически продукти.
Източник: Община Бургас

250‐годишна смокиня расте край Царево

29 август, 2016

Смокиня Ficus Carica на възраст повече от 250 години и изследвана през 1987г. от научен колектив към ССА – София, расте в квартал „Василико” в Царево. Смокинята (Ficus carica) е от рода Ficus и принадлежи към семейство Черничеви (Moraceae), към което спада и познатата ни черница, която е едно от най‐древните култивирани растения. Наречена е на мястото, което се счита за нейна родина ‐ древната област Кария в Мала Азия. През IX в. пр. Хр. смокинята се появява и в Гърция, а Новият свят е завладян от вкусния плод чак през XVI век. В България смокинята зрее в началото на есента, като беритбата й се извършва на няколко  етапа, в зависимост от предназначението й за консумация – сушене, варене, ядене в пресен вид.
Източник: National Geographic България

Царево – сърцето на Южното Черноморие

25 август, 2016

Община Царево съчетава красотата на Странджа, морските плажове и автентичните обреди, съхранени в селата на своя територия.
Това превръща най-южната ни морска община в сърцето на новия туристически район „Южно Черноморие“, смята кметът на Царево инж. Георги Лапчев. Според него обединението на 13-те общини в областта ще помогне за създаването на общ продукт, който ще привлича повече туристи.
Според концепцията на туристическото министерство, страната ни ще бъде разделена на 9 района. Бургаска област ще се обедини в най-малкия район „Южно Черноморие“.  В него ще влязат общините от региона, а кметовете ще се включат в Организацията по управлението му. Съветникът на министъра на туризма и председател на комисията по туризъм в Общинския съвет на Бургас Живко Табаков представи концепцията за туристическия район пред кметовете от Бургаско.
„Царево е сред шестте морски общини, които имат солиден опит в развиването на туризъм. Освен че притежава най-голямата морска ивица, през годините районът успя да съхрани автентичните български обичаи, които представляват сериозен интерес за чуждестранните ни посетители. Само на 17 километра от Царево – в село Българи, се намира единственият фолклорен резерват в Странджа, известен с обичая нестинарство. Този зрелищен танц се изпълнява на много малко места в България, така че община Царево само може да се гордее с това. По традиция през август в морския град се провежда Фестивалът на мановия мед и Рибният фест, които събират огромен брой посетители и са индикация, че управата на града мисли в посока развитието на качествен и в същото време атрактивен туристически продукт”, коментира Живко Табаков.
„Разковничето за добрия туризъм е да има движение на хората и разбира се тези хора да се завръщат по местата, които най- силно са ги впечатлили, като водят със себе си свои приятели за да се любуват заедно на това, което са видели по Южното Черноморие”, отчита инж. Георги Лапчев. Според него обединението на бургаските общини ще ги направи по-привлекателни за чуждите туристи, които искат научат повече както за морето, така и за планината, а и за археологическите обекти в най-югоизточната част на България. Това, според кмета на Царево ще доведе и до повече туристи в региона.
Община Царево ще се включи в туристически район „Южно Черноморие“ с най-дългата морска ивица. Ахотопол, Синеморец и Бродилово са изключително атрактивни заради археологическите обекти на тяхна територия. Местната власт от няколко години започна изграждането на музеи, които да направят по-достъпни за посетителите както откритите артефакти, така и историята и древните обичаи, които са съхранени тук.
Община Царево от десетилетия е утвърдена морска дестинация. Тук обаче се развиват еко туризъм, селски и културен туризъм. Различни фестивали допълват продукта, който местната администрация развива. През активния летен сезон най-южната морска община увеличава населението си до 230 хил. души. Годишно тя се посещава от около 1 млн. туристи.
Липсата на Общ устройствен план обаче остава една от основните пречки за развитието на туризма. „Друга причина, която би могла да бъде пречка е все още неосъщественият проект за четирилентов път Созопол – Царево, който е изключително необходим. Само за един ден в пика на сезона броят на автомобили на входа на община Царево надхвърля 25 000 . Това е достатъчен показател, който да ни насочи, че  е крайно време проекта да бъде разработен“, обясни още инж. Георги Лапчев.

Източник: http://www.gramofona.com/

Малко Търново става културен център за седмица

22 Септември, 2016

Тазгодишният Национален възпоменателен събор по повод 113годишнината от Илинденско – Преображенското въстание е на 20 август, а мястото е същото – Петрова нива. За решението от 1903 г. за бунта, както и за епичната съпротива на няколко хиляди зле въоръжени въстаници под командването на войводите Георги Кондолов, Стамат Икономов, Лазар Маджаров и Михаил Герджиков. По – важното
днес е да знаете, че ако така сте съчетали лятната отпуска, че да можете през нея да посетите събора, можете да останете в района цяла седмица след това. Защото почти веднага след честването на 113 години от епичната борба, в Малко Търново започват Летните културни празници. Тяхното откриване е на 22 август, с концерт
на Бургаския духов оркестър на площад „Преображение”, последван от тържествена заря. През следващите шест дни, от 9 сутринта до късна нощ организаторите предлагат изключително интересна програма, съчетала традициите на народното творчество, но и съвременни забавления от всякакво естество. Още във вторник сутринта тръгва Пешеходен преход до Вълчановия мост, а за помързеливите са предвидени две арт работилници на площада в Малко Търново.
Вечерният концерт „Гласовете на Странджа” е с участието на оркестър “Жарава“, Лазар Налбантов, Миглена Джелезова, фолклорни групи „Магда Пушкарова“ и „Филек“, танцова формация „Зорница“. В сряда заниманията за най-малките продължават на същото място – на централния площад, а приключенците могат да се отправят на опознавателна екскурзия до тракийското скално светилище в местността Камъка (Марков камък) и да посетят центъра на Природен парк „Странджа” в село Граматиково. Вечерта не е посветена на фолклора, защото концертът е на обичаната поп певица Маргарита Хранова. И през следващите дни не липсват туристически маршрути, които ще отвеждат до други местни природни и културни красоти – изворите на река Младежка, подстъпите на село Заберново и много други.
Пътуващо читалище “Бащино огнище“ ще представи интересна експозиция за историята на българското войнство от Средновековието до световните войни. В нея ще видите оръжия, традиционни облекла, етнографски кът с български народни носии, чекрък, чепкало и други аксесоари и пособия. Нощта на 25 август ще започне с театралната постановка „Омайна утрин“ от Жан Ален, играна от трупата на бургаския драматичен театър „Адриана Будевска”.
Петъкът на тази седмица е предназначен за срещаразговор с режисьора Светла Цоцоркова (ученичка на родения в Бургас Георги Дюлгеров, създал епичния „Мера според мера”) и представяне на дебютния й филм „Жажда“. Това ще стане в зала „Иван Стратиев“ на читалище „Просвета 1914“ в Малко Търново. Вечерта ще приключи с концерт на дует „Шик”.
През последния ден от празниците любителите на планински преходи ще бъдат пощадени. В събота сутринта не са предвидени никакви пътешествия, а в 18.00 часа е планиран концерт на струнен квартет „Арте”.
Финалът ще бъде даден с голям тържествен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ на площад „Преображение“. Гостите на Летните културни празници в Малко Търново през тази година имат възможност всеки ден от 9.00 до 19.00 часа да разгледат фотоизложбата „ Старото Малко Търново“ във фоайето на читалище “Просвета 1914“ и там да си направят ретро снимки, облечени в дрехи на малкотърновци от стари времена.
Източник: Община Малко Търново

Нова карта на Странджа и крайбрежието й

29 Септември, 2016

Българската картографска асоциация обяви издаването на първата туристическа карта на Странджа и крайбрежието й, отговаряща  на европейския  картографски стандарт. На нея е отбелязано Рибарското селище край Бургас. Тя се разпространява в тираж от 5000 броя. Първите екземпляри бяха връчени на Димитър Янчев – председател на сдружение „Морски сговор“. В новите издания рибарското селище ще бъде представяно с отделно информационно каре, като значима културна атракция по южното ни крайбрежие. Бургаската кандидатура „Плетене на рибарски такъми – таляни, мрежи и винтери: хилядолетен занаят от Бургаския залив“ за ЮНЕСКО, вече може да бъде локализирана на европейска карта.
По вековна традиция, картографите са получавали своя статут от суверена и създадените от тях изображения винаги са имали стойност на предписания и норма. Не случайно, Организацията на обединените нации в Ню Йорк, има специален картографски отдел и колекция. Ще припомним, че само преди една година, тя бе обновена и попълнена с щедро дарение на Българската картографска асоциация, предадено  чрез Министерството на външните работи.
Източник: http://bnr.bg/burgas/post/100728845/nova-karta-na-strandja-i-kraibrejieto

Уникалната Странджа може да е перлата на туристически район Южно Черноморие.

18 август, 2016

Кметовете от Бургаска област ще развиват заедно туризма в региона.

Концепцията на ресорното министерство предвижда 13-те общини в Бургаско да попаднат в туристически район „Южно Черноморие“.

Макар че той ще е най-малкият от деветте района, които ще се обособят, „Южно Черноморие“ е най-разпознаваемият. Тук туризмът в различните му форми е развит изключително силно. За това и идеята, кметовете да се включат в Организацията за управление на туристическия регион беше приета от всички.
„Тази нова концепция предоставя по-добра възможност за реклама и съгласуваност между всички ни, както и надежда за по-малките общини като нашата, че на проблемите, възпрепятстващи развитието на туризма ще се погледне по различен начин – вече на регионално ниво“, коментира кметът на Малко Търново Илиян Янчев.
Странджа е една от най-известните туристически дестинации. В Малко Търново от години се работи за популяризирането на различни маршрути, свързани с културно-историческото наследство на България. Малко Търново е и една от общините, които от години работи съвместно с други местни администрации. Проектът на община Бургас „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа“ обедини Малко Търново, Средец, Камено и Приморско. Така общините успяха да създадат общ туристически продукт и им позволи да се включат в различни международни борси и изложения.
„Община Малко Търново притежава сериозен потенциал да развива селски туризъм, и това е доказано в годините. Не изключваме обаче възможността за по-голямо презентиране и развитие на ловния туризъм в региона чрез Организацията за управление на туристическия район. В момента ловният туризъм в световен мащаб се налага като един от най-търсените и същевременно най-доходоносните. Нека не забравяме, че Малко Търново е и един от потенциалните партньори в сферата на трансграничното сътрудничество между България и Турция, което е още един плюс“, коментира Живко Табаков – съветник на министъра на туризма и председател на комисията по туризъм към Общинския съвет в Бургас.
Жителите на Малко Търново са горди, че са успели да съхранят автентичния бит, култура и история на региона. За това и трудно може да се определи, което точно поставя Странджа сред уникалните туристически дестинации, коментира още Илиян Янчев.
Запазените църкви и параклиси с предвъзрожденска архитектура са добра почва за развитието на поклоннически туризъм, смята кметът на Малко Търново.
Едни от най-значимите обекти на територията на община Малко Търново са култовия комплекс в местността Мишкова нива, могилният некропол в местността Пропада, соларните кръгове в Камъка, скалното оброчище в местността Индипасха, пещерата на Света Марина до с. Сливарово, параклисът върху пещера „Св. Троица“ до с. Визица. Тук е и историческата местност Петрова нива, където се е взело решението за Илинденско- Преображенското въстание.
„Село Бръшлян е архитектурен резерват с над 80 къщи паметници на културата, възстановено килийно училище и църква с вграден в амвона жертвеник, посветен на Зевс – Дионис. Мога да изброявам още дълго, това обаче прави още по-трудно определянето на приоритетите. Надявам се да бъдат маркирани точно ресурсите на всяка една община и още по-точно да бъдат използвани в името на общата кауза“, смята Илиян Янчев.
Един от основните проблеми за развитието на туризма в общината остават лошите пътища. За малка община като Малко Търново поддържането на инфраструктурата е над възможностите на местната администрация. А пътят, свързващ Малко Търново с Царево е болка и на двете общини, призна Илиян Янчев. Въпреки трудностите, общината успява да привлече над 10 000 туристи годишно.
Източник: http://www.gramofona.com/

Парк „Странджа” предлага за осиновяване пътеки, заслони и чешми

16 август, 2016

Природния парк „Странджа” навърши 21 години. През този период по територията на парка беше изградена значителна инфраструктура за ползване от хиляди туристи, посетители на Парка. Създадени бяха десетки заслони край атрактивни обекти, маркирани бяха десетки маршрути, възстановени и обновени бяха десетки чешми. За информация на посетителите на Парка бяха поставени стотици информационни табели с образователен, познавателен характер и насочваща информация за защитени територии, природни забележителности, редки и защитени видове, туристически и интерпретативни маршрути. Следвайки неумолимият ход на остаряването във времето на изграденото в парка или повредено от вандалско отношение към инфраструктурата, пред Дирекцията на Парка стои отговорността за извършването на ремонтни и възстановителни работи. В изпълнение на тази дейност беше извършена инвентаризация на повредени информационни табели, заслони, и други елементи на туристическите маршрути, с цел облагородяване на туристическата и информационна среда по територията на защитената територия. Въпреки ограниченото финансиране, парковата дирекция търси всякакви възможности за изпълнението на тази задача спонсориране от подкрепящи екологични проекти организации, горското ведомство, държавните горски предприятия, или чрез „осиновяване“ на туристически маршрути от подпомагащи организации или с интерес към развитието на туризма. Това е практика в много страни и нашата увереност е, че ще намерим подкрепа в туристическите среди и обичащите природата предприемачи.
Скъпи приятели, предприемачи, съмишленици, разчитаме много на вашата протегната ръка. Ето и няколко телефона, на които може да се обадите не само, за да помогнете, но и да дадете сигнали за нередности или да предложите какво още може да се направи на огромната паркова територия на ПП „Странджа”:
Инж. Димо Димов – 0889630131
Д-р Дико Патронов – 0886012259
Инж. Стефан Златаров 887710686

Източник: ДПП „Странджа“

Летните културни празници в Малко Търново

08 август, 2016

В Малко Търново започват Летните културни празници. Тяхното откриване е на 22 август, с концерт на Бургаския духов оркестър на площад „Преображение”, последван от тържествена заря. През следващите шест дни, от 9 сутринта до късна нощ организаторите предлагат изключително интересна програма, съчетала традициите на народното творчество, но и съвременни забавления от всякакво естество. Още във вторник сутринта тръгва Пешеходен преход до Вълчановия мост, а за помързеливите са предвидени две арт работилници на площада в Малко Търново. Вечерният концерт „Гласовете на Странджа” е с участието на оркестър “Жарава“, Лазар Налбантов, Миглена Джелезова, фолклорни групи „Магда Пушкарова“ и „Филек“, танцова формация „Зорница“. В сряда заниманията за наймалките продължават на същото място – на централния площад, а приключенците могат да се отправят на опознавателна екскурзия до тракийското скално светилище в местността Камъка (Марков камък) и да посетят центъра на Природен парк „Странджа” в село Граматиково.

Източник: Община Малко Търново

България ще опита да защити с географско наименование мановия мед от Странджа

04 август, 2016

Има голяма вероятност странджанският манов мед да бъде регистриран като защитено наименование за произход. Това се разбра при посещението на министъра на земеделието и храните Десислава Танева в Царево, където откри фестивала, посветен на този продукт. Процедурата в самото министерство е на финалната си права, съобщи министърът и посочи, че е предложила това да се направи, за да получи медът по-голям пазар.
С регистрацията на странджанския манов мед Странджа ще се превърне в индустриална зона на производството му, коментира Манол Тодоров, председател на пчеларско сдружение „Странджански манов мед“ по време на Фестивала, цитиран от агенция „Фокус“.
Тази година реколтата на странджански манов мед като качество е много добра, но като количество е малко, посочват производители. Около 4.300 млн. лв. е ресурсът, който е на разположение на сектор „Пчеларство“ за тази година, посочи Танева. Танева обяви, че еврокомисията е разрешила на България по Програмата за развитие на селските райони да финансира екологични проекти за производство на мед. Те предвиждат мобилни пчелини да се разположат в райони в защитени по НАТУРА 2000 територии. Субсидиите се предвижда да бъдат по 15.37 евро на пчелно семейство. Сега предстои да се идентифицират мобилните кошери по нови правила и от следващата година на практика стопаните ще могат да кандидатстват.

Източник: в-к Дневник

Музеят на котвата – по следите на времето

01 август, 2016

В най-южния на черноморското ни крайбрежие град – Ахтопол, се намира един сравнително млад, но интересен и богат с находките и подредбата си музей – „История на котвата”. Експозицията му е създадена като обществена колекция на Сдружение „Черноморска Странджа” с председател инж. Петър Кънев. Научното ръководство на проекта е поверено на историка PhD Атанас Орачев. Какво съдържа музейната изложба?
Големи котви, разположени в тревните площи, които са основно от ХІХ и ХХ век – отбелязва д-р Орачев. – Вътрешната експозиция пък разказва самата история на котвата. В нея са разположени на практика почти всички разновидности на това основно корабно съоръжение, които се срещат в Черно море от средата на второ хилядолетие преди Христа до първата половина на ХХ век. Във витрините и по подиумите могат да се видят и различни находки от потънали кораби. Колекцията беше събрана за 6 години и е една от найголемите в света като типове разновидности. Находките всъщност са от екваторията между Маслен нос и Резово. А това крайбрежие се оказа най-опасното за корабоплаване изобщо в Черноморието.
Освен котвите и техните останки, многото монети и други предмети, намерени във водите на Черно море, в музея има сбирка, която представя историята на Ахтопол и неговите жители. Разглеждайки експозицията, посетителите могат да се информират на три езика: български, английски и руски. Музеят е първата обществена колекция, създадена в България. Финансира се изцяло от дарители.
museum-1 museum-2

Източник: http://bnr.bg/post/100721501/muzeat-na-kotvata-po-sledite-na-vremeto

Лечебен извор в олтарната част на манастир

30 юли, 2016

Голямобуковският манастир „Св. Петка (Животоприемен източник)“ притегля с целебната си сила. В олтарната част е аязмото „Животоприемний източник“.  Водата е чудотворна и лекува редица болести.
monastry

Голямобуковският манастир е единственият оцелял и действащ мъжки манастир в Странджа. Намира се на 4 км източно от село Голямо Буково (наричано Коджа бук до 1934 г.) и на 50 км южно от Бургас. Манастирът е разположен в една от най-малко посещаваните части на Странджа в доста див и слабо населен район.

Изворът
На Светли петък е храмовият празник (първият петък след Великден), когато богомолци от страната и чужбина идват, при- теглени от целебната мощ на извора. „Животоприемний източник“ лекува бъбреци, черен дроб, жлъчка, безплодие, неврози. Живата вода връща зрението. Преди време се е правел великденски събор, на който момите виели кръшни хора, а бабите обикаляли със свещи, да ги вардят. Светата обител се поддържа от йеромонах Евтимий, който от 20 години живее тук. Църквата, жилищната сграда и стенописите са подновени.
Преди време руска пророчица предрекла, че в манастира ще забие камбана. Звънът й вече отеква в Странджа. Тя е дар от чешкия учен д-р Петер Лехнер, който чува за необикновения извор, докато бил на ваканция на морето. Водата го излекувала от тежко заболяване и той дарил камбаната.

monastry-1

Космическо енергийно излъчване
Известният учен Михаил Гейлер от  московския център по народна медицина през 1992 г. измерил енергийно местността и установил, че след Хималаите храмът в Голямо Буково е втори по космическо енергийно излъчване в света.

Манастирът е построен през XII в. върху древно светилище. От Синайската планина идва Григорий Синаит, който сънувал лековития странджански извор. Потеглил с кораб от Цариград към Созопол, навлязъл в планината и основал манастир. Моли помощ от цар Иван Александър. При монасите от „Св. Животоприемен източник“ идва и Свети Теодосий Търновски, който напуска висшия държавен пост в двореца, както и св. Ромил Видински от Парорийския манастир „Св. Григорий Синаит“ – люлка на исихасткото движение, просъществувал до XIV в., когато е разрушен от турците.

Животоприемният храм е възстановен в 1873 г. Коста Янов от с. Голямо Буково, който дълго боледувал, сънува Богородица, която му заръчва да открие тайнственото място „Големият змийлак“ при Осман баир. Болният послушал съвета на Божията майка и се измил с водата, която го изцерила. При строежа открили железен кръст, пиринчена кадилница, мраморна плоча „Свети Престол“. През 1903 г. монахът Гай получава 1016 дка земя. Забогателият и укрепнал манастир се сдобива с нови стопански постройки.
Източник: www.lekuva.net

Фестивал на странджанския манов мед

30 юли, 2016

Фестивал на странджанския манов мед и пчелен цветен прашец „Царево – царството на мановия мед“ ще се проведе в Царево от 1 до 10 август. Официалното откриване на дванадесетият поред фестивал е в 10:00 ч. на 1 август в центъра на Царево. На събитието ще присъстват министър Десислава Танева, кмета на Община Царево инж.Георги Лапчев, Кирилка Янина, началник отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”, Анна Петрова, гл. есперт мярка 6.1. „Стартова помощ за младиземеделски стопани”, Ирина Лазарова – директор на дирекция „Селскостопански пазарни механизми” (СПМ), Силвия Васлилева – началник отдел „Животновъдство и генетичен ресурс” и др.
Изложението се провежда всяка година. Пчелари от цялата страна ще се включат в събитието, които във фестивалните дни ще представят всички видове пчелни продукти на жителите и гостите на Царево. Фестивала на мановия мед ще продължи до 10 август в Царево.
Мановият мед се добива най-вече в Странджанския край, заради благоприятните климатични условия в този край на страната.Той се получава от маната по листата на дъба и липата, откъдето идва и името му „манов“. Тази мана се получава с помощта на насекоми, които пробиват листата на растенията. Насекомите се хранят с една част от сладкия сок, който изтича, а останалата част се отделя върху листата във вид на лепкава течност. Когато около пчелите няма нектарни растения, те събират маната и я превръщат в мед.Мановият мед е известен с полезните си свойства. Богат е на минерали, въглехидрати, витамини, монозахариди, фолиева киселина.
„ЦАРЕВО – ЦАРСТВОТО НА МАНОВИЯ МЕД”
Община Царево, сдружение „Странджански манов мед”, ОД „Земеделие” – гр.Бургас
Пресконференция на организаторите и участниците във фестивала. Среща на министър Десислава Танева с пчеларите и представителите на държавните институции.
Ирина Лазарова – директор на дирекция „Селскостопански пазарни механизми” (СПМ)
Кирилка Янина – началник отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”
Анна Петрова – гл. есперт мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, Дирекция „Животновъдство”
Силвия Василева – началник отдел „Животновъдство и генетичен ресурс”
Ваня Статкова гл. експерт дирекция „Директни плащания и схеми за качество”. Регистрация на Странджански манов мед като Защитено Географско Указание (ЗГУ).

Зъби от пещерна мечка откриха в Странджа

08 юли, 2016

Зъби от пещерна мечка са открити за пръв път на територията на Странджа планина. Останките са открити преди броени дни, съобщи биологът Стоян Йорданов от екосдружение „Агалина”. Докато правели мониторинг на прилепите в планината, Йорданов заедно с колегите си Гани и Емил Зорварян се натъкват на останките – шест зъба, в труднодостъпен коридор на Братановата пещера. Според тях именно поради недостъпността на коридора останките са се запазили. Преди осем години пак в Братановата пещера е открит само един зъб от пещерна мечка, но тогава на откритието се е погледнало несериозно, защото находката е единична. За сегашните открити останки се смята, че са от няколко екземпляра. Това показва, че преди хиляди години тук са живели тези величествени животни. Пещерната мечка е изчезнал представител на семейство мечки, който е живял в Европа през периода плейстоцен. Видът е изчезнал в началото на последната ледникова епоха, преди около 27 500 години. Името „пещерна” произтича от факта, че вкаменелости от този вид са намирани найвече в пещери и посочва, че този вид прекарва повече време в пещерите от кафявата мечка, която използва пещерите само за зимен сън. В резултат на това, в течение на времето, цели слоеве от костите и почти цели скелети, са открити в много пещери.
Източник: http://www.dnes.bg

3 – 4 септември, Ултра триатлон „ЛЪВСКО СЪРЦЕ“, Странджа

02 юли, 2016

Три км плуване, 115 км планинско колоездене, 18 км бягане. Това ще бъдат изпитанията, през които ще трябва да преминат участниците в състезанието „Лъвско сърце“ на 3 и 4 септември. То е първият ултра крос триатлон, който се провежда в България, а за мястото на провеждане е избрана мистичната Странджа планина, заедно с някои от най-интересните й исторически забележителности и райони.
Форматът ултра триатлон е нов за страната. При него традиционните три етапа на триатлона са с многократно увеличен обем, което превръща състезанието в истинско изпитание за физиката и волята на участници. За да финишират успешно, състезателите ще трябва да изминат 136 км трасе с обща положителна денивелация от 2336 м. Базов лагер на „Лъвско сърце“ и отправна точка за трите дисциплини ще бъде плаж Перла край Приморско. Точно там, в залива, ще започне тестът за издръжливост с първото предизвикателство – плуването. Следва колоезденето, като маршрутът от Перла продължава през селата Писменово, Заберново, покрай река Велека, местността Качул и оттам към Кости, Българи и Фазаново, за да завърши отново в Приморско. И накрая – бягането, което се движи на север към Маслен нос, Бегликташ, залива на Св. Параскева, Лъвската глава и финал отново на плаж Перла.
Ултра триатлонът носи име, вдъхновено от една от забележителностите на Странджа и околностите на Приморско – „Лъвската глава“. Тя е емблематична за района и край нея ще преминат всички участници, които достигнат до последния етап от състезанието – бягането в магическия резерват „Ропотамо“.  „С това събитие искаме да извадим състезателите от „комфортната зона“ на пътищата и изгорелите газове и да ги поставим в една от най-чистите и диви планини на България.“ – разказва за състезанието и трасето Филип Шавов – един от организаторите на „Лъвско сърце“. Освен възможността да се докоснат до някои от най-впечатляващите и мистични кътчета на Странджа и да предизвикат себе си и останалите състезатели, участниците в „Лъвско сърце“ ще имат още един сериозен
стимул да покажат най-доброто от себе си. Наградният фонд на събитието е изключително атрактивен и е на обща стойност 5000 лв. Той ще бъде разпределен между първите петима финиширали във всяка категория, като всички останали състезатели, ще получат тениски, комплекти за първа помощ, и хранителни добавки за възстановяване. А за достигналите финала ще има и медали. Записването вече започна, а поканата е отправена към всички български и чуждестранни спортисти и любители, които искат не само да подложат издръжливостта си на изпитание, но и да се докоснат до красотата на магическата
Странджа планина.
Източник: http://tourbg.net

Възстановяват Странджанско‐ Сакарския сборник

10 юни, 2016

В началото на летният изследователски сезон ще се проведе открито заседание на Редакционния съвет на Странджанско-Сакарски сборник. За непосветените ще съобщим, че сборникът е едно от малкото интердисциплинарни периодични научни издания у нас. Основан е от световноизвестния български учен проф. Александър ФОЛ през 90 години на миналия век. Издаван е в Малко Търново, за което градът бе вписан в библиотечните справочници по света.
По традиция, в Странджа ще се съберат по-голямата част от неговите основатели, между които: инж. Петър Кънев – днес народен представител от Бургаска област, обществениците: д-р Тодорка Мурджева, Цена Косева, д-р Петър Пейков, Слава Йорданова и издателя му д-р Стефан Пейков. Трима от основателите на сборника, който се реферира от много библиотеки в света няма да присъстват на срещата в „планината на вечното завръщане”. Това са проф. Александър Фол, Илия Т. Петков и проф. Крумка Шарова. Те ни оставиха значимо дело, което трябва да бъде продължено.
За участие във възстановяването на единственото многотомно научно издание, посветено на общините, разположени по българско-турската граница, ще бъдат поканени широк кръг съмишленици и потребители. Това са кметове, представители на висши учебни заведения и изследователски институти – участници в програмата, водещи учени, народни представители, местната културна и научна интелигенция. Целта е да се насърчи и продължи – съобразно новите условия и геополитическата ситуация несъмнено полезното присъствие на българската наука в тази част на страната.
Бърз и ефективен достъп на българските общини от Странджанско-Сакарския район до научни продукти, които могат да се превърнат в източник на развитие – това е новата задача, която се поставя пред възстановеното издание, за да се осигури – чрез разработвани проекти – европейско и национално финансиране. Предвижда се издаването на тематични томове, подпомагащи развитието на граничните общини: Царево, Малко Търново, Бургас, Средец, Болярово, Елхово, Харманли, Любимец, Свиленград и Ивайловград.
Ще бъде попълнен съставът на Редакционния съвет и избран негов председател. В дневния ред на заседанието е издаването на том V, книга 1, посветен на „ГОРАТА – мост между поколенията”.
Очаква се да бъде взето решение – във всеки от бъдещите томове на изданието, да се публикува каре с мемориален текст за приноса на основателите на сборника.
Със срещата започва въвеждането в ново обръщение на изключително богатия фонд на Програмата за научни изследвания „Странджа-Сакар” в подкрепа на регионалното икономическо развитие. Това е най-голямата и далновидна българска научна инициатива за територия на страната, днес граница на Европейския съюз.
sbornik

Резерват на 83 години къта в пазвите си Странджа

29 май, 2016

Днес се навършват 83 години от обявяването на първия резерват в България – „Силкосия”, който е разположен на територията на Природен парк „Странджа”. Това е станало на 29 юни 1933 г. с царски указ № 8485. В мотивите за това решение четем ”…поради особено ценните и редки горски дървесни породи, както и поради характерната храсталачна  и тревна растителност, които представляват грамаден интерес от дендрологично, флористично, фитогеографско и екологическо гледище…”
Източник: ДПП Странджа

Музей в Приморско

26 май, 2016

Музеят е дългоочакван от местното население. През 2014 г. в сградата на Община Приморско, беше открита временна изложба с артефакти, открити през последните години в хода на проведените в района археологически разкопки. Целта на тази изложба бе, тя да разшири рамките си и да прерасне в Общински Исторически музей. Сградата, която е определена за музей е бившата градска баня на Приморско. Исторически музей Приморско има за цел да експонира досегашните и включително най-новите открития на извършващите се археологически разкопки на територията на Община Приморско. Изложените артефакти са материали от крепостната стена при полуостров „Урдовиза“, надгробна могила при местността „Ченгер“, тракийско светилище „Беглик Таш“ и долмените намиращи се около него. Чест за местните жители е, че Исторически музей Приморско представя редица ценни експонати и колекции и на други музеи в страната – Национален исторически музей, Регионален исторически музей – Бургас, Общински културен институт и Център за подводна археология – Созопол. Представени са културни ценности и от частни дарители. Всички предоставени експонати са открити в района на крайбрежна Странджа планина и акваторията на Община Приморско. Експозицията е богата и интересна за всички посетители, които ценят и се интересуват от най-древна история до днес. Извън археологията, музеят разполага и с етнографска сбирка, която предоставя на посетителите информация за живота и бита на хората от няколко поколения назад. В нея са експонирани носии, предмети от ежедневието, инструменти, посуда и много други интересни, особено за чужденците, предмети от ежедневието на нашите прадеди. Музеят очаква да получи и съхрани културни ценности от различни епохи, дарени от местното население, съхранявани в домашни условия до този момент. Задачата му е и да съхрани, експонира и изследва ценности, с цел културно обогатяване на всички посетили го. Освен експозицията в музея, хората ще бъдат насочвани и към основни и интересни исторически обекти от територията на Община Приморско, които при интерес от тяхна страна могат да посетят. Това са тракийско светилище „Беглик Таш“, крепостта „Вълчаново кале“, намиращо се над река Ропотамо и др.

museum-3

Източник: Община Приморско

Новооткрито находище на Странджанска боровинка

21 май, 2016

Д-р Дико Патронов: -Храстите са открити в м.“Сминеново“ и в Резерват „Витаново“ – местност „Студената вода“, край гр. М.Търново. Експедицията беше от мен и от н-к участък Груд Павлов от ДГС М.Търново. Това е изключително събитие, вписано в програмата на ДПП и то потвърждава нашите очаквания за по-широко разпостранение на странджанската боровинка. С днешните находища общата площ на източнобуковата гора със странджанска боровинка достигат около 300ха.Този тип гора е защитен по Европейската Директива за приоритетни гори – единствено представени за Европа в Странджа. Среща се във високата част на планината – над 400м.н.в. на територията на ДГС М.Търново. Заедно със странджанската боровинка в подлеса на гората участват вечнозелените лавровишня, джел и бясно дърво Източнобуковата гора със странджанска боровинка заема сенчести влажни и леко просветлени долове – от Граматиково и Сливарово до М.Търново и Бръшлян. Ще продължим да търсим нови находища за да съхраним този уникален храст. За странджанската боровинка през 1938 година акад.Даки Йорданов писа че “ …през следващите десетилетия от флората на Странджа може да изчезнат тиса и странджанската /кавказка/ боровинка“, заради човешката дейност – сеч и паша на животни! И е бил прав! Като имаме предвид къде са останали находищата, за да го опровергаем трябва да положим /в негова памят/ обединени, много лесовъдски усилия и професионализъм!

Източник: ДПП „Странджа“

Семинар „Уникалното природно наследство на Странджа“  в град Къркларели

16 май, 2016

На 14-15 май в град Къркларели се проведе Семинар „Уникалното природно наследство на Странджа“ В рамките на Проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“. Водещ партньор е Младежко сдружение ВЕРДИКО – гр. Царево, а партньор Тракийската туристическа асоциация (ТТА) от град Къркларели. Семинарът бе организиран от турския партньор ТТА. Семинарът протече при следната програма:
Представяне на „Биологичното разнообразие в Странджанския регион – Турция“ от д-р М.Сайгън – Анадолски университет. Лекторът запозна присъстващите с феноменалната природа на „Лонгозен резерват Инеада – Провинция Къркларели“ – кандидатстващ за статут на Биосферен парк под егидата на ЮНЕСКО. Редките  лонгозни образования простиращи са на територия от 3155  ха и с 10 км дължина по бреговата ивица – съдържащи блата, езера със сладка и солена вода. Тук са четири основните обекти  – езерата Ерл, Мерт, Сака, Корени. Особен интерес представлява езерото Мерт със своите пролетни „избухвания“. Когато подпочвените води рязко се покачват. Растителният свят е с разнообразно представен биотип и богат с бял и черен дъб. Животинският свят също много богат и разнообразен с цялата палитра от бозайници до насекоми. Д-р Сайгън представи и възможностите, които Националния парк позволява за развитие на туризма: фотографиране на птици от природолщбители и природозащитници, професионални фотографи, екотуризъм, територията е изключително атрктивна за развитие на природосъобразен и опознавателен туризъм. Поставениха бяха и урбанизационните проблеми на региона, въпроси свързани с минимални увреждания на природата.
Вторият доклад бе своеобразно продължение на първия  – „Алтернативен и природосъобразен туризъм“ изнесе от д-р Ф. Масут от Департамента по туризъм на Провинция Къкларели. Поставиха се въпроси за развитие на екотуризма на територията на Странджа и Лонгозния резерват като на първо време трябва да се определят маи опишат маршрутите на турска територия.
Кратка презентация „Възможности за „фотолов“ на територията на Странджа.
С изказвания и въпроси се включиха и представителите на партньорските организации С. Ангелов и Али Корур. Семинарът приключи с пожелания за усилена работа за опазване на природното богатство и неговото популяризиране в туристическите дестинации на двете държави.

20160514_134209

20160514_134630

Проектът „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“ се съфинансира от ЕС чрез ИПА Транс-гранична програма България –Турция (CCI 2007CB16IPO008 – 3).

От екипа на Проекта     Print

Проект „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“

01 май, 2016

Младежко сдружение „ВЕРДИКО“- град Царево изпълнява проект „The unique nature of Strandja.“ („Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“) финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007-2013 – IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO008-3 (трета покана за набиране на предложения). Партньор на сдружението е Тракийската туристическа асоциация (от град Къркларели – Република Турция).
Целите на проекта са: Да се промотират възможностите за развитие на устойчив туризъм в Странджа планина, свързан с природата – дивата флора и фауна, както и интересни природни забележителности; Осъществяване обмен на опит между представители на бизнеса, институциите и неправителствения сектор от трансграничния регион, за да бъдат внедрени иновативните решения за устойчив туризъм; Създаване на модел за Трансгранична мрежа за устойчив туризъм – фактор за устойчиво икономическо развитие на  Странджа.
Основните дейности по проекта са:
•    Да се състави база данни на Странджа планина с интересни природни места и забележителности, местообитания на уникалните животински и растителни видове, туристически маршрути и т.н.
•    Да се изгради Интернет платформа с дигитална карта на природните забележителности.
•    Да се издаде каталог на трите езика включващ снимков материал от забележителностите на планината.
•    И накрая да се проведе кръгла маса „Фактори за устойчив туризъм в Странджа“.

Практическите резултати от проекта са насочени към трансграничния регион обхващ територията на цяла Странджа. Партньорите вече започнаха да работят в подкрепа на устойчивото развитие на туризма от трансграничния регион.

В момента МСВ приключва процедурите по избор на изпълнители по дейностите на проекта.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008)).

От екипа на проекта Print