От село Момина църква до Божура

Село Момина църква се намира на 10 км от границата на България с Турция, сгушено в полите на втория по височина връх в Странджа – Кервансарай (632 м). Момина църква заема котловината в трихълмието, формирано от Дебелата котия на юг, Юрдията на север и Баира на запад. Тук реките Гъркова, Склянска и Марлийска се вливат в река Факийска.

Екопътека „Извори на река Младежка“

Екопътека „Извори на река Младежка“

Младежка е типична средиземноморска река с максимален отток през февруари и минимален през август. По течението на реката е разположено едно единствено населено място, което дава и името на реката - село Младежко. Старото й име е Карамлък, което се превежда като Тъмната река. Водите на Младежка река са едни от най-чистите в България, но не се използват нито за водоснабдяване, нито за напояване. Покрай левия бряг на реката, в долното ѝ течение по поречието на Заберновска река се намира Защитената местност "Парория".

От манастира до тъмната река

Голямобуковски манастир - с. Близнак - с. Младежко
Изходната точна на маршрута е Голямобуковския манастир, намиращ се до село Голямо буково, в източна посока. Този район на Странджа е толкова див, че дори местните хора не знаят дали по някои от пътищата може да се мине. Много от тях са обрасли, с нарушена асфалтова настилка, част от пътищата, отбелязани по туристическите карти за региона, са напълно непроходими или въобще липсват.

Пътека до Марков камък

Пътека до Марков камък

В района на Долно Ябълково се намира тракийското светилище "Големият камък, който местните наричат Марков камък, обявено е за природна забележителност през 1973 г. Маршрутът тръгва на изток, през моста на селото, където има малка указателна табела. Следва чакълиран път, който прави няколко дълги завоя. След 2 км достига до разклон и поема по дясното разклонение, слиза плавно към дола на р. Паперица и я пресича. Отбива се вдясно малко преди черният път, водещ до с. Белеврен, да навлезе в гора. Пътеката е маркирана с жълта маркировка, въпреки че е достъпна и с автомобил, желателно е той да е високопроходим, тъй като настилката на пътя е в лошо състояние.