Марков Камък

Марков Камък

В района на Долно Ябълково се намира тракийското светилище „Големият камък, който местните наричат Марков камък, обявено е за природна забележителност през 1973 г.

Склонът на който е разположен Марковият камък е обърнат на запад-югозапад и е покрит с многобройни скали и скални блокове. Заобленият гранитен мегалитен валун е с яйцевидна форма, с диаметър около 9 m и височина около 8 м. Камъкът е стъпил на грунтова скала по такъв начин, че отдолу остава свободен проход, през който може да мине човек.

Язовир Малко Шарково

Язовир Малко Шарково

Намира се на 8 км северно от гр. Болярово. Той е търсено, предпочитано и подходяща място за отдих и туризъм. През 1989 година територията около язовира е обявена от BirdLife International за важно от орнитологична гледна точка място, в национален и в европейския мащаб. То е постоянно място за почивка за зимуващи водолюбиви птици: установени са 45 вида, 16 от които са вписани в „Червената книга” на България. Други подходящи за почивка, отдих и туризъм са близките язовири: „Пожара”, „Плочата”, „Дъволан”, “Крастав кладенец” и др. На 2 км от село Малко Шарково се намира Параклисът “Св. Илия”. Той е съществувал и преди 200 г.