Пещера Дупница

Пещера Дупница

Пещерата Дупница е една от най-важните екосистеми, класифицирана като влажна зона през 2003 г. Намира се на югозапад от село Сарпдере, което е свързано с Демиркьой. Общата дължина на пещерата е 2720 м. Над нея се намират пещерите Куру и Киз, а на 50-60 м под нея е пещерата Сулу. Единственият вход е на ниво 345 м надморска височина, а крайната точка на пещерата се намира на 61 м над него.

Лонгозни гори Национален Парк Инеада

Лонгозни гори Национален Парк Инеада

Районът се намира в близост до курортното градче Инеада на Турското Черноморие - уникалните странджански лонгозни гори край езерото Сака до Инеада са един великолепно запазен биосферен резерват, който през 2007 г. бе официално обявен за Национален парк. Тук има пясъчни дюни, влажни зони, езера, лонгозни гори, ако добавим и сухите гори, това са пет различни екосистеми препълнени с живот. Потоците вода, които се стичат от планините преди да се влеят в морето, образуват езера или блата на самия черноморски бряг. Поради огромните пясъчни дюни пред езерата, водата в тях не може да се влее в морето, те се препълват вследствие на дъждовете през пролетта и се оттичат в земята към вътрешността.

Пещера Йенесу

Пещера Йенесу

Пещерата Йенесу е третата по големина в Турция. Гледките във вътрешността ѝ са особено красиви - стените са покрити със сталактити и сталагмити, образуващи фантастични фигури. Пещерата се намира на 20 км северозападно от град Визе и на 2 км от село Балкая. Общата ѝ дължина е 1620 м. Състои се от два клона в различни стадии на развитие и нива. Отломки във входната част свързват главната галерия с действащата част на пещерата. В тази част тече поток с дълбочина в диапазона 0,5 -1,5 м, с множество сталактитни басейни.

Пещера Казандере

Намира се на 34 км от Киркларели. Тя е наскоро открита от планинари пещера. След откриването ѝ, властите започват проучвания за установяване на възрастта ѝ, процеса на формиране и нейните особености. Няма точна информация относно периода на формиране на пещерата. Пещерата е необлагородена и влизането в нея е препоръчително само с квалифициран водач и спелео екипировка, за опитни пещерняци. Смята се, че пещерата е с дължина 1 684 км, а дълбочината ѝ е 170 м. Описва се като чудо на природата – вътре има сталактити и сталагмити, образували се в продължение на столетия. Властите планират включване на пещерата в „официалното културно наследство“.