м. Градището – м. Мишкова нива

м. Градището – м. Мишкова нива

Светилище „Мишкова нива“ е един от най-любопитните обекти край град Малко Търново. То е част от голям исторически комплекс с хилядолетна история, минаваща през няколко епохи. Самото светилище се състои от могилен некропол, крайградска римска вила и т.нар. Голяма гробница. Заедно с крепостта Голямо градище, намираща се на едноименния връх и рудниците под него, образуват целия комплекс.

Преходът е лек, следва черен дърварски път с малък наклон, който в края се спуска към Мишкова нива. През цялото време се върви през гора, в която няма туристическа маркировка, за ориентир служи горския път, който е с ясно очертано трасе.

вр. Голямо Градище (дълъг маршрут)

Малко Търново - м. Мишкова нива - вр. Голямото Градище - м. Сираково - м. Пропада - Малко Търново
Маршрутът тръгва от Малко Търново - в южна посока, с изкачване по маркирана пътека до м. Пряслопът. Достига до портала на граничното съоръжение. Следва плавно изкачване по горски път до м. Мишкова нива с останки от тракийски култов комплекс. Отново плавно изкачва (около 3 км) и достига до м. Керемидчиев чукар. От тук 30 мин. стръмно изкачване води до вр. Голямото Градище с останки от римска крепост.

вр. Голямо Градище (кратък маршрут)

Връх Голямо Градище е най-високият връх на Странджа на българска територия. Въпреки това е най-нисък от всички първенци на планини в България със своите 710 м надморска височина.

Маршрутът започва от главния път от Малко Търново към Турция – на около 2 км преди граничния пункт. Има отбивка с информационна табела, която ни запознава с местността Градището. Тръгва се по черен път и още на първия разклон, където има още една табела за връх Голямо Градище, се завива наляво. Оттам започва бавно изкачване. Скоро се навлиза в гората и наклонът постепенно се увеличава, но се преминава без особени затруднения.

Нагоре по могилата до хижата

Нагоре по могилата до хижата

Маршрутът тръгва от бившия мотел над Малко Търново. Пресича асфалта и поема нагоре по стар горски път, през буково-дъбова гора. Прекосява малък дол. Катери по склона и преминава през находище на подезичест залист. Достига до Хижата, откъдето се открива панорамна гледка към града и цялата околност. Подходящо място за почивка с маси, пейки и чешма. Маршрутът продължава на юг през вековна букова гора с подлес от странджанско бясно дърво. Отделни букови дървета достигат до 25 м височина. От м. Бъчварка с чешма и студена букова вода, по чакълиран път се завръща в Малко Търново.

Пътека към тракийски могилен некропол в местността Пропада

Пътека към тракийски могилен некропол в местността Пропада

От гр. Малко Търново маршрутът поема в западна посока по незавършения обходен асфалтов път водещ към ГКПП Малко Търново. След около 1 километър достига до отклонение вдясно на което има информационна табела с форма на прилеп. Тя дава информация за видовете които се срещат тук. Нататък продължава по път, асфалтиран през известно разстояние, но не в много добро състояние, който може да бъде преминат само с високопроходим автомобил, пеш или с колело. Продължава по пътя 1,7 км до достигане на друга отбивка с табела, от където поема по тясна екопътека, наследник на древен тракийски път, изкачваща се нагоре по склона на хълм.

Интерпретативен маршрут „Прилепи“

Интерпретативен маршрут „Прилепи“

Маршрутът е изграден и се потдържа от Природен Парк Странджа, той започва от Малко Търново на запад и достига до м. Пропада. В продължение на 5.5 км пътеката се изкачва и спуска сред стари странджански гори (денивелация 120 м). По него са изградени 9 информационни точки, които запознават почитателите на дивата природа с тайнствения живот на прилепите.

Маршрутът е подходящ за всякаква възраст, включително и за деца, защото предлага множество възможности за забавления и усвояване на нови знания. Следвайки го, посетителите научават за четирите вида прилепи – дългоух (бехщайнов) нощник, широкоух прилеп, малък вечерник и ръждив вечерник. Те могат да се включат в игра, която представя ориентирането на прилепите в пространството. Могат дори да „чуят” прилепите чрез детектора за ултразвук.

По резовското било

По резовското било

Малко Търново - м. Водицата - м. Маврова нива - м. Върбата - м. Ябълките - м. Одерето - р. Велека - с. Кости
Маршрутът тръгва от М. Търново по шосето за Царево. Достига борова горичка, отклонява се вдясно и по маркирана пътека се изкачва към м. Водиците. Тук е изграден кът за отдих и чешма със студена вода. Продължава изкачвайки се по стар горски път до м. Рахакьово.

Пътека към Ковач

Пътека към Ковач

с. Бръшлян – м. Равнища – м. Въжиево – р. Велека – м. Ковач
Маршрутът предлага добра възможност да се насладите на едни от най-хубавите вековни дъбови дървета в Странджа и красиви речни пейзажи.
Във вековните девствени гори и скалисти склонове намират убежище много птици като скалния орел, който на територията на България единствено в Странджа гнезди по дървета. Срещат се още черен щъркел, египетски лешояд и много бозайници. В река Велека се намира една от най-добре запазените в Европа популации на видрата. Територията е особено подходяща за посещение от туристи – достъпна е от м. Ковач, Петрова нива и Стоилово.

До „Хайдушкото сборище“

с. Бръшлян - м. Каленик - вр. Стоянова чука - Раздол - параклис Свети Пантелеймон
Маршрутът тръгва от центъра на селото и се отправя към параклис "Св. Пантелеймон", намиращ се на 1 км южно от Бръшлян, покрай приток на р. Катун. Той е изцяло възстановен през 1996 г. Аязмата към него е много популярна, тъй като се вярва, че има лечебни свойства. Изградено е място за отдих, което предлага възможности за една пълноценна почивка сред вековна буково-габърова гора - заслон с маси, пейки и огнище. И днес вековните дървета край параклиса впечатляват посетителите му.

Двата вриса

Маршрутът тръгва от с. Бръшлян в южна посока по стар коларски път. Преминава през буково-габърови гори и просторни поляни, обрасли с мащерка и памуклийка. След около 40 минути достига м. Двата вриса (Двата извора). Тук са изградени туристически заслон с огнище, площадка-чардак върху клоните на вековен дъб, дървена люлка и чешма. На югоизток се издига връх "Стоянова чука" - някога прочуто хайдушко сборище.