Познавателен маршрут „Билките на Странджа“

Познавателен маршрут „Билките на Странджа“

Във флората на ПП „Странджа” се срещат около 500 вида лечебни растения. Много от тях посетителите виждат „на живо” когато преминават по не много стръмните пътеки: сладка и мъжка папрат, дебрянка, дълголистна мента, хвощ, горска пищялка, незабравка, бръшлян, мащерка, вратига, бял и жълт равнец, миши уши, полска белоочица, синя чубрица, жълт кантарион, лечебен камшик, еньовче, тревист бъз, репей, коприва, синя жлъчка, мехунка, лечебна върбинка, дрян, липа, леска, кучешка роза /шипка/, смрадлика, ясен, глог и много други.

Екопътека „Пътят на ясния месец“

Екопътека „Пътят на ясния месец“

Преходът е с дължина 11 км и спокойно може да се вземе за около 3 часа. Пътят е лек, особено след пресичането на главния път Малко Търново – Бургас. Маркировката е отлична, а традиционна туристическа маркировка от две бели линии и синя по средата се редува с малки табелки с рисунка и надпис „Пътят на ясния месец“.

Забравения път

Маршрутът тръгва към параклиса "Св. Тодор", спуска се към Сухата река през дъбови и букови гори, като следва течението й до вливането в р. Младежка. Пресича я и стръмно се изкачва до м. Бакаджикска чука, където е било изоставеното през 1912 г. с. Бакаджик. Продължава в югозападна посока по билото през вековни гори и покрай тракийски могили. Достига асфалтовия път за м. Петрова нива, която остава на около 8 км вляво. Продължавайки вдясно по асфалта, след около 4 км достига с. Звездец.

Пътят към звездите

Трасето започва от погледното място "Окото на бухала", над селото. Информационните табели помагат да се определят често наблюдаваните в района редки и защитени видове птици. Пътеката поема надолу по склона. По стар горски път преминава през открити поляни и млади дъбови горички. Достига р. Велека в м. Старият мост. Гази я и достига десния бряг с изградено място за отдих и чешма.

До „Змейовата къща“

с. Звездец - Меден дол (Бакърлъка) - с. Евренозово
Маршрутът започва от центъра на селото в посока с. Евренозово. Поема по черен път през обширни поляни, от които се откриват незабравими гледки към хълмовете на Странджа и долината на р. Велека. Достига пожарна кула и продължава вляво по стар коларски път. Навлиза в млади дъбови гори, редуващи се с множество поляни. След около 3 км се спуска към Меден дол (Бакърлъка), минава покрай чешма и след кратко изкачване достига асфалтовия път за с. Евренезово.

От село Момина църква до Божура

Село Момина църква се намира на 10 км от границата на България с Турция, сгушено в полите на втория по височина връх в Странджа – Кервансарай (632 м). Момина църква заема котловината в трихълмието, формирано от Дебелата котия на юг, Юрдията на север и Баира на запад. Тук реките Гъркова, Склянска и Марлийска се вливат в река Факийска.

Екопътека „Извори на река Младежка“

Екопътека „Извори на река Младежка“

Младежка е типична средиземноморска река с максимален отток през февруари и минимален през август. По течението на реката е разположено едно единствено населено място, което дава и името на реката - село Младежко. Старото й име е Карамлък, което се превежда като Тъмната река. Водите на Младежка река са едни от най-чистите в България, но не се използват нито за водоснабдяване, нито за напояване. Покрай левия бряг на реката, в долното ѝ течение по поречието на Заберновска река се намира Защитената местност "Парория".

От манастира до тъмната река

Голямобуковски манастир - с. Близнак - с. Младежко
Изходната точна на маршрута е Голямобуковския манастир, намиращ се до село Голямо буково, в източна посока. Този район на Странджа е толкова див, че дори местните хора не знаят дали по някои от пътищата може да се мине. Много от тях са обрасли, с нарушена асфалтова настилка, част от пътищата, отбелязани по туристическите карти за региона, са напълно непроходими или въобще липсват.

Пътека до Марков камък

Пътека до Марков камък

В района на Долно Ябълково се намира тракийското светилище "Големият камък, който местните наричат Марков камък, обявено е за природна забележителност през 1973 г. Маршрутът тръгва на изток, през моста на селото, където има малка указателна табела. Следва чакълиран път, който прави няколко дълги завоя. След 2 км достига до разклон и поема по дясното разклонение, слиза плавно към дола на р. Паперица и я пресича. Отбива се вдясно малко преди черният път, водещ до с. Белеврен, да навлезе в гора. Пътеката е маркирана с жълта маркировка, въпреки че е достъпна и с автомобил, желателно е той да е високопроходим, тъй като настилката на пътя е в лошо състояние.