Координати: 42.330974, 27.727084

Блато Аркутино е част от резервата Ропотамо, което в по-голямата си част е покрито с гъста водна и блатна растителност. Срещат се различни видове водна леща, блатно кокиче, ежова главица, ръждавец, тук е и едно от най-богатите находища на бяла и жълта водна роза. Крайбрежните райони са покрити от тръстика. Аркутино е основната междинна спирка на птиците по прелетния път Виа Понтика, и много редки видове птици гнездят тук.