Координати: 42.299528, 27.711142

Намира в непосредствена близост до резерват Ропотамо и е част от природния комплекс Ропотамо.

Резерватът е по-известен със старото си име – Водните лилии. Той е обявен за резерват през 1962 за да защити голямо естествено съобщество на бели и жълти водни лилии, блатно кокиче и типичните за района гъсти гори от ясен. Площта на резервата е 13,6 хектара и включва част от старото коритото на река Ропотамо. Пътят към блатото Вельов вир преминава под сенчест тунел от дървета и увивни растения. Има изграден дървен мост, за да се навлезе в блатото. Пътеката започва от
отклонение от главния път Бургас – Приморско, точно след моста над река Ропотамо.

Друг начин за достъп до резервата е комбиниран маршрут – разходка с лодка по горното течение на реката и после кратка разходка пеш.

Жълта водна лилия / роза (Nuphar lutea) е водно растение. Видът е включен в Червената книга на България (1985) в категорията „рядък“ и е защитен от Закона за биологичното разнообразие. В новата Червена книга на България те са вписани в категория „застрашени“. В Странджа тя расте в резервите Вельов вир и Ропотамо, както и по поречието и устието на река Велека.