Дължина: 65 км
Денивелация: 415 м
Придобита / изгубена н. в.: 1403 м; -1398 м
Среден наклон: 4 %
Маршрут: велосипеден, лесен
Сезон: Всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 5 ч.
Начална: Малък Самоков (гр. Демиркьой) (41.824904, 27.769053) – кръгов маршрут
Настилка: асфалт, макадам

 

Маршрутът предлага добра възможност да се насладите на красиви плажове, чисто море, широколистни гори и красиви речни пейзажи при преминаването на река Буланик.

От центъра на град Демиркьой маршрутът тръгва на изток към Инеада по път D565. Спуска се в продължение на 2.5 км по асфалтовия път. Следва 5 км плавно изкачване, през южните склонове на Странджа. След 27 км (от началото) достига до село Инеада и пясъчната плажна ивица.

Наобратно тръгва по същия път до пътен разклон на 4.5 км от Инеада, където има информационна табела за Лонгозен национален парк Инеада, тук завива наляво по макадамов път и след 500 м стига до чифлик с изграден кът за отдих. Продължава по пътя, през широколистна гора, преминава през защитена горска местност и след 8 км достига долината на река Буланик (Bulanik dere). Пресича (гази) реката през брод. Реката е отнесла моста преди години и за да бъде премината, може да се наложи велосипеда да бъде пренесен на ръка. В летните месеци на маловодие пресичането на речното корито не е проблем, тъй като нивото на реката е ниско, но през зимните и пролетните месеци, при пълноводие, дълбочината на брода достига 1 м. На около 5 км след реката се преминава покрай чешма.

Маршрутът продължава по твърда макадамова настилка до село Сиврилер, от където се излиза на асфалт. Поема на северозапад  и след 15 км достига до изходната точка – гр. Демиркьой.