Дължина: 8 км
Денивелация: 164 м
Маршрут: пешеходен, велосипеден, лек
Сезон: всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 4 ч.
Начална точка / Крайна точка 3.6 км. от с. Кизилагас (41.715977, 27.847727) – кръгов маршрут

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

 

Маршрутът започва от главния път между Кизилагас и Сиврилер – на около 3.6 км от Кизилагас. Има отбивка вляво по посока Кизилагас – Sivriler (югозапад), от която започва черен път, по който след 10-15 минути навлизате в крайречна гора. След кратко спускане маршрутът достига реката и продължава срещу течението по горски път. Спускането надолу е лесно. По пътя се разкриват красиви речни пейзажи, а на места се достига речния бряг. Долината е невероятно красива. За да се обиколи този живописен район с водопади, бързеи, прагове и речна растителност, могат да се следват различни пътища – преминаващи в близост до коритото на реката, през гора и скалист терен или пътеки, обикалящи речната долина отгоре, на разстояние от речните води. Големият водопад се достига в средата на маршрута. След това се продължава нагоре по течението на реката и се изкачва до крайната точка.