Дължина: около 14 км
Денивелация: 84 м
Маршрут: пешеходен, велосипеден, лек
Сезон: всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 4 ч.
 

 

 

Езерото Хамам се достига по черен път, който навлиза в гора. След преход около езерото се достига езерния плаж и заблатен поток. След около 2.5 км се навлиза отново в гората и се достига до езерото Педина, като се заобикаля Инеада. При прехода можете да избегнете одраскванията по краката като носите дълги панталони вместо шорти. В гората ще се натъкнете на множество потоци, доста пълноводни през пролетта, но е добре да си носите бутилка вода по пътя – по маршрута няма чиста питейна вода. На пръв поглед маршрутът може да ви се стори лесен, но преминаването през горския храсталак и прекосяването на многобройните потоци, ще ви изморят. Туристическата пътека в гората е маркирана, има и места, където можете да спрете, за да си отпочинете за кратко. Обкръженo от влажна дъбова гора на запад, езерото се намира в специално защитена зона, която е домакин на популацията на черния щъркел и намираща се на миграционния път на прелетните птици към Африка – значителен брой щъркели и други птици използват езерото като място за почивка и пиене на вода в периода на есенната миграция, а също за размножаване, хранене и подслон. Местността е важно място за размножаването на видове като белоопашат орел, малък креслив орел, чапла, черен щъркел, черен кълвач, среден пъстър кълвач, белогърбав кълвач и коприварче. В богатата лонгозна гора растат дървесни и растителни видове, които трябва да бъдат защитени – един от тях е кестена. Флората около езерата включва също кокиче, бяла лилия, тръстика, теснолистен папур, плаващи и пълзящи по езерните островчета растения и други.