Дължина: 63 км
Денивелация: 180 м
Придобита / изгубена н. в.: 434 м; -589 м
Среден наклон: 2 %
Маршрут: велосипеден, умерен
Сезон: Всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 5 ч.
Начална: гр. Къркларели (Лозенград) / (41.734722, 27.225277)
Крайна точка: гр. Одрин (Едирне)  (41.66944, 26.555555)
Настилка: асфалт

Маршрутът тръгва от центъра на гр. Лозенград (Къркларели), в югозападна посока. Следва главен път D20 неотклонно до Одрин.

В началото на маршрута, непосредствено след табелата указваща изхода на града, има отбивка вдясно, водеща до природен парк „Червеношийка“ (Mehmetçik Koruluğu) с изградени места за отдих.

До входа на парка се достига по асфалтов път в лошо състояние, 600 м от отбивката на главния път. Оттук може да се продължи по алтернативен маршрут следващ черен път покрай южната граница на парка до защитена местност – Kırklareli Valiliği Cumhuriyet Korusu. Тук прави широк завой наляво през местността и се връща на главния път за Одрин (включва се 3 км след отбивката за парка).

На 16 км от началната точка, след село Инедже, вдясно от пътя, има чешма и борова гора с изградени места за отдих. Тук може да се нощува с палатка. Нататък маршрутът минава през селата Юрюилю, Хаскьой, Сьоютлюфере, Искендер и достига до крайната точка – гр. Одрин.