Дължина: 69 км
Денивелация: 173 м
Придобита / изгубена н. в.: 714 м; -869 м
Среден наклон: 1 %
Маршрут: велосипеден, лесен
Сезон: Всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 5 ч.
Начална: гр. Къркларели / Лозенград / (41.734722, 27.225277)
Крайна точка: гр. Одрин (Едирне)  (41.66944, 26.555555)
Настилка: асфалт

 

Маршрутът тръгва от центъра на Лозенград (Къркларели) в западна посока към с. Раклица (Ерикличе). Достига селото след 4.5 км и се отправя към с. Коюнбаба, в което се намира стара християнска църква, използвана като мелница до преди 50 години.

Маршрута продължава на северозапад и след 20 км достига град Сюлолу. Сменя посоката и тръгва на югозапад, като преминава последователно през селата Гечкинли, Хаджъумур, Демирханлъ и Мусабейли. От последното село до центъра на Одрин (Едирне) остават 16,5 км.