Координати: 42.315393, 27.734256

Скалният феномен Лъвската глава има вулканичен произход и е оформен в сиенитите на Росенския палеовулкан преди 65-70 млн. години.

Предполага се че на хълма, където е Лъвската глава, е бил разположен древния град Ранули. Останките от крепостната стена ограждат площ от около 30 000 кв.км, което го прави един от най-големите крепостни градове в България. Смята се, че е строен първо от траките, а впоследствие дострояван от римляни, византийци и българи.

 

По структура на градежа, изследователите отнасят строежа на крепостната стена и на най-старите запазени сгради към епохата на Крито-Микенската цивилизация – 16-14 век пр.н.е. От тази епоха е и Перперикон. Живот на върха е имало и хилядолетия преди това, но мащабният строеж е унищожил голяма част от артефактите. Счита се, че по време на Римската империя Ранули е бил един от сериозните центрове по Черноморието. Животът в нея продължава до ХV в. В крепостта са запазени останките от малка средновековна църква.

В наше време крепостта е известна и като Вълчаново кале, тъй като Вълчан войвода е използвал загражденията на крепостта за свой щаб по време на Османската империя. Редовни археологически проучвания не са провеждани, понеже крепостта се намира в резервата Ропотамо. Към момента е проучено светилището, което се намира на няколко километра от града – Бегликташ, изпълняващо функции аналогични с днешните манастири.

На това място е открита и пещера – утроба, разположена над устието на река Ропотамо. Това е второто подобно скално образувание, разкрито у нас. През 2002 г. първо бе намерена пещерата – утроба в района на кърджалийското село Ненково. Открита е от археологът Николай Овчаров под скалния феномен Лъвската глава. Пещерата е дълбока 5 м и в нея се влиза със специална алпийска техника. Във вътрешността бе открита керамика от ранножелязната епоха (Х-VI в.пр.Хр.), от античността и Средновековието. В най-отдалечената част има каменно ложе или олтар, издялан от човешка ръка. Няма съмнение, че пещерата е естествено образувание, превърнато от древните в храм. Точно на обяд от тясна цепнатина вътре прониква слънчев лъч и се проектира върху скалата.