Едно от интересните места в района на с. Резово е местността Сгуриите на около 5 километра от селото. Там се намира огромно количество медни шлаки (около 100 000 тона), резултат от древна рударска дейност. Тук са намерени и византийски монети. Интересното е, че в района няма големи мини, от които да може да се подсигури суровината, затова се предполага, че рудата се е транспортира до тук от други, далечни места. Минна дейност е открита също и в местност Селски дол, на около 3-4 км западно от Резово, в местност Кабите, на 6 км западно от селото, и в местност Старо Резово на 5 км на запад, в местност Джебковци, на 7 км западно.