Координати: 41.840556, 27.555833

Пещерата Дупница е една от най-важните екосистеми, класифицирана като влажна зона през 2003 г. Намира се на югозапад от село Сарпдере, което е свързано с Демиркьой. Общата дължина на пещерата е 2720 м. Над нея се намират пещерите Куру и Киз, а на 50-60 м под нея е пещерата Сулу. Единственият вход е на ниво 345 м надморска височина, а крайната точка на пещерата се намира на 61 м над него.

 

В пещерата Киз не е разрешено влизането на туристи заради голямата популация от прилепи. Пещерите Сулу и Куру също не са изцяло отворени за посетители – около 250 м от пещерата Сулу и 200 м от Куру са разрешени за туристи. Влизането на туристи в пещерата Куру е разрешено целогодишно, тъй като там няма прилепи. Пещерата Сулу обаче е затворена за туристи от 15 ноември до 15 май заради зимуването на прилепите. В пещерите Куру и Сулу могат да се наблюдават сталактити, сталагмити, колони и сталактитни басейни, оцветени в бели, червени и кафяви тонове.

Дупница е една от най-добре познатите и изучени пещери в Турция. Тя има значителен брой подземни хабитанти – около 60 000 прилепа от 11 различни вида и 184 пещерни безгръбначни. В нея тече без прекъсване подземна река, в която има множество вирове дълбоки около 2 м. Околностите на пещерата са подходящи както за пикник, така и за туристически преходи.