Координати: 41.612635, 27.958871

Пещерата Йенесу е третата по големина в Турция. Гледките във вътрешността ѝ са особено красиви – стените са покрити със сталактити и сталагмити, образуващи фантастични фигури. Пещерата се намира на 20 км северозападно от град Визе и на 2 км от село Балкая. Общата ѝ дължина е 1620 м. Състои се от два клона в различни стадии на развитие и нива. Отломки във входната част свързват главната галерия с действащата част на пещерата. В тази част тече поток с дълбочина в диапазона 0,5 -1,5 м, с множество сталактитни басейни.