Малко Търново – м. Водицата – м. Маврова нива – м. Върбата – м. Ябълките – м. Одерето – р. Велека – с. Кости

Дължина: 32.5 км
Денивелация: 470 м
Маршрут: пешеходен, велосипеден, труден
Сезон: всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 14 ч.
Начална точка: гр. Малко Търново (41.980673, 27.525287)
Крайна точка: с. Кости (42.059736. 27.780382)

 

 

Маршрутът тръгва от Малко Търново по шосето за Царево. Достига борова горичка, отклонява се вдясно и по маркирана пътека се изкачва към м. Водиците. Тук е изграден кът за отдих и чешма със студена вода. Продължава изкачвайки се по стар горски път до м. Рахакьово. Излиза на шосето за Царево и често пресичайки го, по стари горски пътища, достига до м. Маврова нива. Поема вдясно по чакълирания път за с. Сливарово. След около 1.5 часа достига м. Рогов средок, откъдето е възможно отклонение вляво по маркирана пътека към древното тракийско оброчище Индипасха. От м. Върбата (малко преди граничния портал) се открива една от най-живописните панорами в Странджа. По пътя, отклоняващ се вляво преди граничния портал, движейки се край граничните съоръжения, след около 2 часа се достига до м. Ябълките. На места може да се види странджанска зеленика. След около 1.5 часа маршрутът достига м. Одерето с чешма и заслон. Спуска се към р. Велека и достига с. Кости.

kosti