Дължина: около 5 км
Денивелация: 110 м
Маршрут: пешеходен, велосипеден, лек
Сезон: всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 1 ч.
Начална точка: с. Долно Ябълково (42.135710,27.113680)
Крайна точка: тракийското светилище „Големият камък“ – Марков камък  (42.124571, 27.151654)

 

 

В района на Долно Ябълково се намира тракийското светилище „Големият камък“, който местните наричат Марков камък, обявено е за природна забележителност през 1973 г.  Маршрутът тръгва на изток, през моста на селото, където има малка указателна табела. Следва чакълиран път, който прави няколко дълги завоя. След 2 км достига до разклон и поема по дясното разклонение, слиза плавно към дола на р. Паперица и я пресича. Отбива се вдясно малко преди черният път, водещ до с. Белеврен, да навлезе в гора. Пътеката е маркирана с жълта маркировка.

Склонът, на който се намира Марковият камък е обърнат на запад-югозапад и е покрит с многобройни скали и скални блокове. Заобленият гранитен мегалитен валун е с яйцевидна форма, с диаметър около 9 м и височина около 8 м. Камъкът е стъпил на грунтовата скала по такъв начин, че отдолу остава свободен проход, през който може да мине човек. На заобленият му връх са издълбани две кръгли котловидни вдлъбнатини с улей отстрани, под който на грунтовата скала има друга вдлъбнатина с улей издълбан отстрани. По много от разхвърляните край Марков камък скални блокове също има издълбани панички и ямки, като особено добре са оформени две диаметрално разположени кръгли вдлъбнатини върху един двуметров блок разположен на около 20 м. от Марковия камък. В наши дни се е запазило вярването, че през провиралището под камъка се минава „за здраве“, а водата събрана във вдлъбнатините е лековита.

   Както за всяко място в Странджа и за Марков камък са запазени много легенди. Една от тях разказва как веднъж Крали Марко тръгнал на път и спрял на това място да си почине. Докато отдъхвал, едно камъче се опряло до ръката на юнака, той го побутнал и камъчето се отронило и паднало. Крали Марко не го видял, стъпил отгоре му и продължил по пътя си, но скалата още пази отпечатъка на неговите стъпки. Има поверие, че който мине три пъти през процепа ще оздравее и ще му се изпълнят желанията. Ако пък жена не може да зачене, тя трябва да си вземе късче от камъка и мълчана вода. Водата трябва да престои под звездно небе една нощ. Когато на другия ден жената я изпие тя ще може да зачене.

   В Долно Ябълково няма места за настаняване, но жителите са много гостоприемни и няма да ви оставят на пътя. Ще ви приемат радушно, ще ви разкажат за селото и ще ви нагостят с традиционния за селото зелник и домашно кисело мляко.

   В околностите на селото можете да си направите прекрасен излет или да разпънете палатка сред красивата природа.

markov-kamak