Малко Търново – м. Мишкова нива – вр. Голямото Градище – м. Сираково – м. Пропада – Малко Търново

 

Дължина: 11 км
Денивелация: 250 м
Маршрут: пешеходен, велосипеден, лесен
Сезон: всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 5 ч..
Начална / крайна точка: м. Градището ( 41.971102, 27.479034 )

 

 

Маршрутът тръгва от Малко Търново – в южна посока, с изкачване по маркирана пътека до м. Пряслопът. Достига до портала на граничното съоръжение. Следва плавно изкачване по горски път до м. Мишкова нива с останки от тракийски култов комплекс. Отново плавно изкачва (около 3 км) и достига до м. Керемидчиев чукар. От тук 30 мин. стръмно изкачване води до вр. Голямото Градище с останки от римска крепост.

На около 30 м югозападно от най-високата точка на върха в грунтовата скала са запазени скални изсичания. Следите от скални изсичания на върха във формата на ями подсказват, че през по-ранен период, вероятно през ІІ – началото на І х-ие пр. Хр., на това място е съществувало скално светилище, което през по-късни периоди е започнало да функционира и като крепост. Предполага се, че укрепеното селище е възникнало през ІІ в. сл.Хр. Създаването му се свързва с разработването на медните рудници в околността. Основен поминък на населението е металодобивът и металообработката. В подножието на крепостта е разположен могилен некропол. Проучена е една от могилите, в която е открита емблематичната за Малко Търново гробница в м. Мишкова нива. В близост до нея се намира римската Villa Rustika (селска вила, имение) и некропол. Вилата вероятно е свързана с богата фамилия, която е добивала мед от близките рудници.

От върха се открива широка панорама към вътрешна Странджа. Спуска се в северна посока през млади иглолистни и дъбови гори. Излиза на граничния портал. Пресича международното шосе и се спуска по чакълиран път за м. Сираково. Продължава покрай дола Сушица и след около 1.5 км се спуска до м. Пропада. Вляво по маркирана пътека се достига до трако-римския некропол и гробници.

Връщането в Малко Търново става по стар асфалтов път за около 40 мин.