Дължина: 3,4 км
Денивелация: 160 м
Маршрут: пешеходен, велосипеден, лесен
Сезон: всички сезони, най-красив през пролетта
Продължителност: 2 ч. 30 мин.
Начална точка: водoпад Докузак (42.022912, 27.502803)
Крайна точка: м. Кукулят (до асфалтовия път за с. Стоилово)

 

 

Пътеката започва на около 200 м преди водопада Докузак, вдясно от пътя Малко Търново – с. Стоилово.

vodopad-05

водопад Докузак

В началото се движи по стар горски път, изкачващ се през смесена борово-дъбова гора. След около 5 минути нормален ход от началната точка на пътеката, вляво под нея е монтиран “горски снайпер” – игрово съоръжение, чрез което могат да се опознаят 7 вида дървета и храсти, характерни за Странджа. След около 15 минути е поставено друго съоръжение, което ни запознава с кълвачите. Маршрутът продължава да се изкачва по склона и достига до оголеното било, където е поставено табло с информация за гъбите. Вляво на пътеката е най-старото дърво в района – 800 годишен дъб „благун“.

На 100-ина метра от него, непосредствено до границата с резерват “Средока”, маршрутът се отклонява до огледно място, от което се открива панорама към Босненското било и селата, разположени по неговите възвишения. На същото място е монтиран “горски ксилофон”, на който може да се пробва звученето на различни видове дървесина. Оттук маршрутът  поема в северна посока с плавно спускане по билния път и преминава през горички с единични вековни дървета. Навлиза в борова гора и с рязък завой в края й (надясно) напуска пътя. Спуска се покрай последното информационно табло и през смесена дъбово-букова гора продължава в североизточна посока към р. Мечи дол. Достигнал речната долина, поема по десния й бряг (наляво) нагоре срещу течението до площадка, от която стартира въжен тролей, Непосредствено след него се пресича (гази) реката. Следва изкачване по горска пътека през дъбова гора и каменливи терени, до достигане крайната точка на маршрута в м. Кукулят с излизане на асфалтовия път за с. Стоилово.

*Въженият тролей се ползва след предварителна заявка на телефоните на ДПП “Странджа”.