Координати: 42.1145239, 26.8605422

Намира се на 8 км северно от гр. Болярово. Той е търсено, предпочитано и подходяща място за отдих и туризъм. През 1989 година територията около язовира е обявена от BirdLife International за важно от орнитологична гледна точка място, в национален и в европейския мащаб. То е постоянно място за почивка за зимуващи водолюбиви птици: установени са 45 вида, 16 от които са вписани в „Червената книга” на България. Други подходящи за почивка, отдих и туризъм са близките язовири:  „Пожара”, „Плочата”, „Дъволан”, “Крастав кладенец” и др. На 2 км от село Малко Шарково се намира Параклисът “Св. Илия”. Той е съществувал и преди 200 г.