Координати: 42.1231011, 27.1542069

В района на Долно Ябълково се намира тракийското светилище „Големият камък, който местните наричат Марков камък, обявено е за природна забележителност през 1973 г.

Склонът на който е разположен Марковият камък е обърнат на запад-югозапад и е покрит с многобройни скали и скални блокове. Заобленият гранитен мегалитен валун е с яйцевидна форма, с диаметър около 9 m и височина около 8 м. Камъкът е стъпил на грунтова скала по такъв начин, че отдолу остава свободен проход, през който може да мине човек.

На заобленият му връх са издълбани две кръгли котловидни вдлъбнатини — от по-голямата изтича отстрани улей, под който на грунтовата скала има друга вдлъбнатина с улей издълбан отстрани. По много от разхвърляните край Марков камък скални блокове също има издълбани панички и ямки, като особено добре са оформени две диаметрално разположени кръгли вдлъбнатини върху един двуметров блок разположен на около 20 м. от Марковия камък. В наши дни се е запазило вярването, че през провиралището под камъка се минава „за здраве“, а водата събрана във вдлъбнатините е лековита.

Както за всяко място в Странджа и за Марков камък са запазени много легенди. Една от тях разказва как веднъж Крали Марко тръгнал на път и спрял на това място да си почине. Докато отдъхвал, едно камъче се опряло до ръката на юнака, той го побутнал и камъчето се отронило и паднало. Крали Марко не го видял, стъпил отгоре му и продължил по пътя си, но скалата още пази отпечатъка на неговите стъпки. Има поверие, че който мине три пъти през процепа ще оздравее и ще му се изпълнят желанията. Ако пък жена не може да зачене, тя трябва да си вземе късче от камъка и мълчана вода. Водата трябва да престои под звездно небе една нощ. Когато на другия ден жената я изпие тя ще може да зачене.
В Долно Ябълково няма места за настаняване, но жителите са много гостоприемни и няма да ви оставят на пътя. Ще ви приемат радушно, ще ви разкажат за селото и ще ви нагостят с традиционния за селото зелник и домашно кисело мляко.
В околностите на селото можете да си направите прекрасен излет или да разпънете палатка сред красивата природа.