Координати: 41.957862, 27.500625

Преди да се достигне местност Мишкова нива, в подножието на връх Голямо Градище, се намира една доста интересна пещера. Тя се свързва с древната египетска богиня на радостта, любовта и плодородието – богинята Бастет – изобразявана като жена с глава на котка. Според преданията, тук се намира гробницата на Бастет, открита случайно или по чудо от местен иманяр през 1981 г., който предал на Людмила Живкова мистериозна карта от животинска кожа. Тя, от своя страна, занесла картата на пророчицата Ванга, която разкрила невероятна история за каменен ковчег от черен гранит на хиляди години, скрит дълбоко под земята и изписан с непозната писменост.

На около 30 м югозападно от най-високата точка на върха в грунтовата скала са запазени скални изсичания. Следите от скални изсичания на върха във формата на ями подсказват, че през по-ранен период, вероятно през ІІ – началото на І х-ие пр. Хр., на това място е съществувало скално светилище, което през по-късни периоди е започнало да функционира и като крепост. Предполага се, че укрепеното селище е възникнало през ІІ в. сл.Хр. Създаването му се свързва с разработването на медните рудници в околността. Основен поминък на населението е металодобивът и металообработката. В подножието на крепостта е разположен могилен некропол. Проучена е една от могилите, в която е открита емблематичната за Малко Търново гробница в м. Мишкова нива. В близост до нея се намира римската Villa Rustika (селска вила, имение) и некропол. Вилата вероятно е свързана с богата фамилия, която е добивала мед от близките рудници.