Невероятната природа в съчетание с богатото културно-историческо наследство създават прекрасни възможности за развитието на планински, екологичен, селски и културен туризъм. Географското съседство на Турция и България и историческите обстоятелства са допринесли за множеството местни, пригранични и трансгранични модели на съжителство, общуване и взаимодействия между местните общности на двата народа. В основата са процесите на междукултурен диалог, сътрудничество и приемственост, допирната етнографска основа (обичаи, народен бит, фолклорно – песенни мотиви и ритми, кулинария и т.н.), едноименното общо природно наследство на Странджа планина, специфичните археологически обекти от двете страни на границата, сродната народопсихология, наследствените географски названия, ритъма на живот. Със своята собствена специфика, тези феномени и предметни области, са обекти на различните видове наследства от миналото и в настоящето.

Днес, съвременните жители от двата пограничните райони последователно търсят и надграждат добросъседските контакти, чрез практическия модел на междукултурния диалог и сътрудничество. Това създава база за общи туристически инициативи. Освен черноморското си крайбрежие планината ни предлага и следните възможности за почивка:

В Българската част:

Ключова дестинация за почитателите на селския и екологичен туризъм са живописните селца в Странджанския регион като Бръшлян, Българи, КОсти, Бродилово, Факия, Момина църква, Звездец, Граматиково и много други, съхранили богатия български бит, култура и история. Тук може да станете свидетели на един древен езически обичай – нестинарството. Интересни са традициите на местното население, в които са вплетени части от древната история на региона.

В Турската част:

Провинция Къкларели има голям потенциал за природен, морски, културен и конгресен туризъм. Инеада и Къйъкьой са важни центрове за морски туризъм, протежението на бреговете на Черно море е с множество гори, пясъчни плажове и море

Природните ресурси и естетическите качества на ландшафта имат доказан рекреативен, възстановителен и оздравителен ефект. Тяхата специфика и многообразие са предпоставка за развитието на редица видове алтернативен туризъм. Странжда е уникална за Турция, България и Европа, както с абиотичните, така и с биотичните си фактори. Привлекателни са гледките от и към най-високия връх на Странджа – „Махиада“.

Намиращата се на около 30 километра от град Демиркьой пещера Дупница е едно от местата, които допринасят за туризъм в провинцията. Древната пещера „Дупница“ (над 200 милиона години) е най-дългата в Турция. „Дупница“ е пещерна система в турската част на Странджа. Дава началото на голямата река Резовска, която в горното си течение служи за граница между България и южната ни съседка.