Çoğu araştırmacıya göre, dağın adı bu bölgenin eski adından kaynaklanıyor – Strajitsa (eski Bulgar Tütsülerinden – sınır ülkesinden). Strandja, sadece iki ülke arasındaki sınır arazisi değil aynı zamanda birkaç farklı biyosferin sınır arazisi. Kafkasya, Akdeniz ve Avrupa doğasının unsurlarını benzersiz bir şekilde birleştirir.

Burada dağ hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz:

Coğrafi konum ve iklim, jeoloji, su ve nehirler, topraklar Biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam alanları Touriszm