A Mountain of Countries – Nazif Karaçam

 

Modes of opportunity and structures today – Munir Saygın – Anatolian University

 

Life in Istranca –  Vicdan ALADAĞ – High Forest Engineer, TEMA Foundation Lüleburgaz Responsible

 

Kirklarely’s Place in The Trakya Kitchen Culture – Dr. Ali Çakır

 

Природни и културни феномени в Черноморска Странджа на фона на фолкорни традиции и възможни туристически перспективи Д-р Атанас Орачев

 

Инвестиционни стратегии и бизнес модели за устойчиво развитие на Странджа – Върбан Москов, Председател на УС на Бургаска асоциация за екологичен и селски туризм 1995-2016 г.

 

Биоразнообразие, устойчиво развитие и природосъобразен туризъм в Странджа планина – предизвикателства и възможности за представяне – Иван Камбуров, старши експерт към ДПП „Странджа“

 

Инвестиции в Странджа – липсващото средно звено – Димитър Събев

 

“Брандът Странджа (Отвъд границите)” – Гл. ас. Десислава Алексова

 

Добри практики за природосъобразен туризъм в защитените зони – Валя Данкова

 

Биосферен парк „Странджа“ – шанс за уникалната природа и местните хора – Сергей Ангелов