Gençlik Derneği VERDİKO
8260 Tsarevo, Bulgaristan
Han Asparuh 28 cadde, 3. kat

 

 Print

Gençlik Derneği Verdiko, 07.12.2005 tarihinde kayıtlı Tsarevo’da bulunan ve hükümet dışı kar amacı gütmeyen bir derneğidir. Amaçları, bölgedeki gençlerden öncelikli olarak belirlenen belirli problemleri çözüyor. Ulusal ve bölgesel düzeyde projelerin uygulanması, bölgedeki gençlerin hareketsizlik ve yaratıcılığının teşvik edilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi ve geliştirilmesi, kültür, savunmasızlara yardım ve ihtiyacı olan insanlara yardım, toplumsal bütünleşme ve kişisel gerçekleştirmenin teşvik edilmesi, insan haklarının korunması ve korunması Çevre. Turizmin sürdürülebilir kalkınmasının teşvik edilmesi. 


&
Trakya Turizm Derneği
Kırklareli, Türkiye
Karakaş Bey Sok. 14 numara
trakya

Trakya Turizm Derneği (TTA), turizm sektöründe uzun süreli tecrübeye sahip bir organizasyondur. 
(TTA) ekibi uzun vadeli bir tecrübe ile turizm sektöründen uzman kişilerdir. TTA, TURSAB ve TEMA (Türkiye Çevre Vakfı) ile ortaktır. Organizasyon, yerel üniversite, kolej ve belediye ile yakın ilişkiler içinde çalışıyor. 
Organizasyon, Strandja Dağı’nın eşsiz doğal kaynaklarını ve turizmin sürdürülebilir kalkınmasını teşvik ediyor.

 

 &