Koordinatlar: 41.886736, 27.992281

Alan, 2007 yılında Milli Park olarak tanımlanmaktadır. Karadeniz kıyısında, dağdan denize doğru akan dereler, denize ulaşmadan göllerde veya göllerin batında sona erer. Fakat önlerindeki kum bloğu nedeniyle, denize akmayacak göller ve çamur yerleri, yağmur yüzünden ilkbaharda daha fazla su var ve düz araziyi örtüyor. Sular altında olan alanlar Longoz, diğer göllerden veya orman ekosisteminden farklı olan ekosistemi yapar. Her mevsimde su seviyesi oldukça yüksektir, organik maddelere ulaşan asit toprağı, tropik ormanlar gibi gelişen ormanların dekorasyonuyla biyolojik zenginliklerini arttırmaktadır. Bu bölgede üç ayrı Longoz bölgesi var. Erikli Gölü, Mert Gölü ve Saka Gölü.
İğneada sınırları içerisindeki göller, çok sayıda balık türü ve oksijence zengin atmosferi ile ünlüdür. İğneada’da 7 göl olmasına rağmen, en önemlileri Mert Gölü, Hamam Gölü, Erikli Gölü ve Saka Gölü’dür. İğneada lagünlerinde göllerde, sulak alanlarda ve derelerde 30 farklı tür balık yaşadığı bilinmektedir. Berne Konvansiyonuna göre 8 balık türü “korunmaya muhtaç türler” olarak tanımlanmaktadır. Bunlar Chalcalburnuschalcoides, Syngnathus abastazı, Neogobiusfluviatilis, Aspius Aspius, Alburnoidesbipunctatus, Rhodeus Amarus, CobitisTaenia Chondrostoma Nasus’dur. Mert Gölü, bu göller arasında en yüksek balık çeşitliliğine sahiptir. Hamam ve Pedina Gölleri, Bulgaristan, Rusya ve Tuna Nehri’nden gelen kuşlar, vahşi ördekler ve kuğular için konaklama noktası olarak da tanımlanabilir.

Kışın ve ilkbahar boyunca tamamen su ile kaplanan Longoz ormanları, 8-15 metre yüksekliğinde karışık orman ağaçlarının floristik bir bileşimine sahiptir. Karışık ormanlar ağaçlardan oluşur. Alüvyonlu topraklar daha yoğun mikroorganizma aktivitelerine sahip olduklarından, ormandaki bu bölgelerdeki diğer bitkiler diğer bitkilere göre daha erken vejetasyona başlarlar. Bu ormanların yaşam alanlarının korunması hayati öneme sahiptir.

 

Hamam Gölü: Bu göl, orman ile çevrili güney İğneada, 20 Km Karadeniz’e 2 Km ve deniz seviyesinden 20 metre yükseklik olduğunu. Kare ölçüsü 19 hektardır ve en derin nokta 2.6 metredir.

Orman içerisinden çok sayıda akarsu tarafından beslenen göl, Güneydoğu’daki bir kanal aracılığıyla fazla suyu Bulanık Deresine aktarır. Göl ve kerevit göl faunasında önemli bir yere sahiptir.

 

Saka Gölü Longoz: Bu İğneada güneyine ve Bulanık Deresi doldurma yoluyla oluşmuştur. Gölün yaklaşık 5 hektarlık bir alanı tarla tarlaları vardır. Bu arazi su seviyesindeki artışa bağlı olarak İlkbahar ve Sonbahar dönemlerine batmış olup, Türkiye ve Avrupa’da nadir görülen bir longozondur.

Longoz’taki alders, cadı karaağaçlar, Avrupa külleri, meşe ısırığı, gürgendamlar, yaygın böcekler, siyah kavak, söğüt ağaçları, limonlar ve ceviz ağaçları bulunur. 1988’de korunan alan ilan edildi.

Pedina Gölü: 25 Km güney batısında Hamam Gölü İğneada ve 5 Km olan Hamam Gölü gibi ormanda tam olan bu göl. Gölün kare ölçüsü 10 hektar ve en derin nokta 2.10 metredir. Orman içerisinden ve ayrıca Pedina Deresi’nden birçok akarsu tarafından beslenen göl, fazla suyu Bulanık Deresine bir kanal vasıtasıyla aktarır.

 

İğneada bölgesi çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip ve bölgedeki doğal dengesini bozmamıştır. Bölgede yaklaşık 670 bitki bulunmaktadır. Gagek, kara-geyik, yaban domuzu, kurt, tilki, çakal, vahşi kıl kuşu, yabani kuş, mustelid, yarasa, su samuru ve pigli, karabatak, beyaz kuyruklu kartal, az kerkenez, gri başlı ağaçkakan, İğneada longoz orman bölgesinde canlı hamsi, maymun gobi, kurtçuk, spirlin, narro-burnuz boru balığı, acı verici, boyalı penye gibi kelebek ve balık gibi böcekler, kertenkele, yeşil kertenkele, bakır skink, yılan, kaplumbağa ve böcekler yaşıyor.